Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Kristus pro každého o.s.

 – Naplánovat trasu
Působíme především v oblasti vydávání a distribuce křesťanské literatury pro dospělé, mládež i děti. Organizujeme a vedeme biblické kurzy. Zajišťujeme poradenskou (pastorační) činnost v oblasti duchovního a rodinného …
605 711 539

Římskokatolická farnost Žacléř

 – Naplánovat trasu
Pořádání bohoslužeb a duchovních …
728 840 260

Církev Nový Život

 – Naplánovat trasu
Naším posláním je kázat evangelium o vítězství Ježíše Krista, o záchraně a odpuštění hříchů pro každého člověka. Věříme, že ke kázání evangelia patří také služba vysvobození a …
739 011 883

Náboženská obec Církve československé husitské v České Skalici

 – Naplánovat trasu
Jsme otevřeným společenstvím svobodných, zodpovědných a tolerantních lidí, kteří chtějí mít dobré vztahy k Bohu i lidem kolem sebe. Pořádáme bohoslužby a duchovní setkání. Jsme křesťané, uznáváme Slovo Boží napsané v Bibli a také sedm svátostí, jako je manželství, křest, biřmování a …
491 452 625

Římskokatolická farnost - děkanství Hradec Králové I

 – Naplánovat trasu
Pořádání bohoslužeb a náboženských i kulturních setkání. Udělujeme svátosti: křest, biřmování, eucharistie, pokání a smíření, pomazání nemocných, …
495 511 353

Královéhradecký seniorát Českobratrské církve evangelické

 – Naplánovat trasu
Společenství sborů Českobratrské církve evangelické v oblasti …

Sbor Církve bratrské v Bystrém

 – Naplánovat trasu
Pořádáme bohoslužby, kázání a náboženská …
494 665 534

Schönstattské hnutí

 – Naplánovat trasu
Péče o výchovu a pastoraci rodin, dětí i mládeže. Pořádání táborů pro dívky i chlapce, setkání a …
491 471 136

Sbor Jednoty bratrské v Nové Pace

 – Naplánovat trasu
Pořádání bohoslužeb, náboženských setkání i programů pro děti a mládež. Dále pořádáme kurzy pro páry, které chtějí zlepšit své vztahy a kurzy základů …
493 539 768

Náboženská obec Církve československé husitské v Rychnově nad Kněžnou

 – Naplánovat trasu
Pořádání bohoslužeb a duchovních …
494 534 854

Římskokatolická farnost Neratov

 – Naplánovat trasu
Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání. Možnost uzavření sňatku, křtu, biřmování, pomazání nemocným a …
494 599 218

Náboženská obec Církve československé husitské ve Dvoře Králové nad Labem

 – Naplánovat trasu
Náboženská obec pořádá bohoslužby a duchovní …
603 229 994

Římskokatolická farnost Slavoňov

 – Naplánovat trasu
Farnost pořádá bohoslužby a duchovní …

Římskokatolická farnost - děkanství Dvůr Králové nad Labem

 – Naplánovat trasu
Farnost pořádá bohoslužby a duchovní …
733 755 875