Firmy

Konvent karmelitánů

 – Naplánovat trasu
Pořádání bohoslužeb a náboženských …
585 425 025

Náboženská obec Církve československé husitské v Prostějově

 – Naplánovat trasu
Náboženská obec pořádá bohoslužby a duchovní setkání. Pořádáme prohlídky, koncerty, výstavy a přednášky. Zajišťujeme sbírky a poskytujeme pomoc …
(1)
588 882 059

Královská kanonie premonstrátů na Strahově

 – Naplánovat trasu
Pořádání bohoslužeb a náboženských …

Náboženská obec Církve československé husitské ve Velkém Týnci

 – Naplánovat trasu
Pořádání bohoslužeb a duchovních …
605 970 982

Oblastní charita Přerov

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na zajištění charitativní a humanitární pomoci určené lidem v nouzi. Pořádáme výjezdy na Svatý Hostýn pro občany, kteří pro svůj zdravotní stav nemohou cestovat veřejnými dopravními …
581 204 717

Římskokatolická farnost Přerov - Předmostí

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se pořádáním bohoslužeb a duchovních …
581 211 768

Římskokatolická farnost Mohelnice

 – Naplánovat trasu
Provozujeme farnost při římskokatolické církvi. Pořádáme bohoslužby, duchovní setkání, zpovědi. Nabízíme odpoledního setkávání dětí či výuku náboženství. Věříme ve svátosti křtu, biřmování, smíření, oltářní, manželství, kněžství, pomazání nemocných, pohřbu i ve …
(1)
583 430 156

Náboženská obec Církve československé husitské v Šumperku

 – Naplánovat trasu
Náboženská obec pořádá bohoslužby a duchovní …

Římskokatolická farnost Paršovice

Pořádáme bohoslužby a duchovní …

Římskokatolická farnost Rozstání

 – Naplánovat trasu
Pořádání bohoslužeb a duchovních …
582 395 057

Pravoslavná církevní obec v Šumperku

 – Naplánovat trasu
Pořádání bohoslužeb a duchovních …
777 899 491

Římskokatolická farnost Olomouc - Holice

 – Naplánovat trasu
Pořádání bohoslužeb a duchovních …
585 313 660

Sbor Bratrské jednoty baptistů ve Vikýřovicích

 – Naplánovat trasu
Sbor pořádá bohoslužby a náboženská setkání. Zajišťujeme setkání mládeže, letní tábory, veřejné sbírky a dětské …
776 320 397

Římskokatolická farnost Bouzov

 – Naplánovat trasu
Pořádání bohoslužeb a duchovních …
585 347 164