Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Klášter dominikánů Plzeň

 – Naplánovat trasu
Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání. Nabídka programů pro děti a mládež. Možnost ubytování …
377 241 660

Sbor Církve bratrské v Klatovech

 – Naplánovat trasu
Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání. Nabídka biblických …
605 222 693

Římskokatolická farnost Švihov

 – Naplánovat trasu
Pořádání bohoslužeb, vedení náboženské výchovy a biblických …
376 393 218

Náboženská společnost českých unitářů

 – Naplánovat trasu
Vytváření duchovního domova a poskytování péče i pomoci. Pořádání vzdělávacích kurzů pro děti a …
730 637 012

Oblastní charita Klatovy - Charitní pečovatelská služba

Nabízíme sociální a zdravotní péči seniorům či tělesné postiženým lidem. Poskytujeme ošetřovatelskou službu, poradnu a nízkoprahový klub pro mládež. Pořádáme tříkrálovou sbírku, setkání koledníků a další akce. Půjčujeme kompenzační …

Římskokatolická farnost Velhartice

 – Naplánovat trasu
Farnost pořádá bohoslužby a duchovní …
376 583 313

Římskokatolická farnost Poběžovice

 – Naplánovat trasu
Pořádáme bohoslužby a duchovní …
379 497 241

Římskokatolická farnost Kašperské Hory

 – Naplánovat trasu
Farnost pořádá bohoslužby a duchovní …
606 545 062

Klášter Kongregace Oblátů Panny Marie Neposkvrněné v Plasích

 – Naplánovat trasu
Pořádání bohoslužeb a duchovních …
573 338 974

Římskokatolická farnost Petrovice u Sušice

 – Naplánovat trasu
Farnost pořádá bohoslužby a duchovní …

České sdružení Církve adventistů sedmého dne

 – Naplánovat trasu
Sbor pořádá bohoslužby a duchovní …
739 345 666

Římskokatolická farnost Zbynice

 – Naplánovat trasu
Farnost pořádá bohoslužby a duchovní …
731 402 882

Česká kongregace sester dominikánek

 – Naplánovat trasu
Pořádání bohoslužeb a náboženských setkání. Výchova i vzdělávání mládeže a práce v nemocniční duchovní službě. Filiální dům pražské komunity. Sestry pracují v nemocniční duchovní službě v Plzni, na Církevním gymnáziu Plzeň a na Církevní střední odborné škole ve Spáleném …

Římskokatolická farnost Zavlekov

 – Naplánovat trasu
Farnost pořádá bohoslužby a duchovní …
376 396 222