Firmy

Klášter dominikánů Plzeň

 – Naplánovat trasu
Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání. Nabídka programů pro děti a mládež. Možnost ubytování …
377 241 660

Sbor Církve bratrské v Klatovech

 – Naplánovat trasu
Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání. Nabídka biblických …
605 222 693

Římskokatolická farnost Prádlo

 – Naplánovat trasu
Pořádání bohoslužeb a duchovních …
731 604 413

Římskokatolická farnost Nezamyslice u Horažďovic

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se pořádáním bohoslužeb a náboženských …

Římskokatolická farnost Tachov

 – Naplánovat trasu
Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání. Možnost uzavření sňatku, křtu, biřmování, pomazání nemocným a kněžství. Pořádáme koncerty a …
374 722 525

Koinonia Giovanni Battista - Koinonia Jan Křtitel

Pořádání bohoslužeb a sdružování křesťanů pro novou evangelizaci. Provozujeme biblickou korespondenční a teologickou korespondenční školu. Pořádáme kurzy a …

Římskokatolická farnost Hory Matky Boží

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se pořádáním bohoslužeb a duchovních setkání. Organizujeme svátosti církve, svatby a …
376 583 313

Sbor Církve adventistů sedmého dne Klatovy

 – Naplánovat trasu
Sbor pořádá bohoslužby a duchovní …
739 345 666

Česká kongregace sester dominikánek

 – Naplánovat trasu
Pořádání bohoslužeb a náboženských setkání. Výchova i vzdělávání mládeže a práce v nemocniční duchovní službě. Filiální dům pražské komunity. Sestry pracují v nemocniční duchovní službě v Plzni, na Církevním gymnáziu Plzeň a na Církevní střední odborné škole ve Spáleném …

Římskokatolická farnost Pačejov

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se pořádáním bohoslužeb a náboženských …

Římskokatolická farnost Klášter

 – Naplánovat trasu
Pořádáme bohoslužby a duchovní setkání. Nabízíme možnost uzavření sňatku, křtu, biřmování, pomazání nemocným a …
384 361 690

Obec unitářů v Plzni

 – Naplánovat trasu
Pořádání bohoslužeb a duchovních …
377 322 755

Římskokatolická farnost Budětice

 – Naplánovat trasu
Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání v kostele svatého Václava. Kostel je veden jako kulturní památka ČR. Farní knihovnu můžete navštívit na faře a dát volný průchod svému vzdělávání. Společenství modlitby se věnuje modlitbám díků, chvály a …

Farnost Evangelické církve metodistické v Plzni 1 - Lochotíně

 – Naplánovat trasu
Farnost pořádá bohoslužby a náboženská setkání. Pořádáme kurzy alfa - cyklus setkávání, na kterých se hovoří o základech křesťanské …
774 354 374