Firmy

Konvent karmelitánů Liboc

 – Naplánovat trasu
Pořádáme bohoslužby a náboženská …
220 611 336

Česká křesťanská akademie

 – Naplánovat trasu
Provoz nezávislého sdružení křesťanů všech církví rozvíjející společnost na poli kultury, politiky a …
224 917 210

Náboženská obec Církve československé husitské v Praze 10 - Vršovice

 – Naplánovat trasu
Pořádání bohoslužeb a duchovních …
731 100 059

Náboženská obec Církve československé husitské v Praze 4 - Michle

 – Naplánovat trasu
Farnost pořádá bohoslužby a duchovní setkání. Pořádáme prohlídky, koncerty, výstavy a přednášky. Zajišťujeme sbírky a poskytujeme pomoc …
728 047 030

Místní komunita Salesiánů Dona Boska v Praze - Kobylisích

 – Naplánovat trasu
Pořádání duchovních setkání a příprava volnočasových programů pro děti a mládež. Pořádání táborů a …
283 029 200

Sbor Církve bratrské v Praze 5

 – Naplánovat trasu
Pořádáme bohoslužby, kázání a náboženská setkání. Provozujeme sbor. Náš sbor si chce trvale podržet tři základní důrazy: zvěstování evangelia, vytváření společenství a službu se zájmem o …
257 319 839

Husitské centrum, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Naším cílem je poskytovat náplň volného času dětem a zároveň je vést k tradičním křesťanským hodnotám. Pořádáme kulturní akce. Poskytujeme psychologické a psychosociální …
603 721 850

Sbor Církve adventistů sedmého dne Praha - Vinohrady

 – Naplánovat trasu
Sbor pořádá bohoslužby a duchovní setkání. Nabízíme učení náboženství pro malé děti a předškoláky. Tato skupina se postupně seznamuje s jednotlivými biblickými příběhy, ale největší důraz je kladen na poznání Pána, který nás miluje takové jací …
734 791 459

Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského

 – Naplánovat trasu
Komunita sester pracujících u lůžka nemocných v Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského na odděleních interny, chirurgie a …
257 531 020

Občanské sdružení Matky Boží z La Salette

 – Naplánovat trasu
Provoz sdružení poskytujícího informace o Panně Marii. Pořádá různé zájezdy, besedy a …
603 727 460

Pravoslavná církev v českých zemích

 – Naplánovat trasu
Provoz úřadu metropolitní rady pravoslavné církve v českých …
224 315 015

Sbor Církve adventistů sedmého dne Praha - Krč

 – Naplánovat trasu
Sbor pořádá bohoslužby a duchovní …
607 570 229

Římskokatolická farnost u kostela sv. Martina Praha - Řepy

 – Naplánovat trasu
Farnost pořádá bohoslužby a duchovní setkání. Pořádáme prohlídky, koncerty, výstavy a přednášky. Zajišťujeme sbírky a poskytujeme pomoc potřebným. Konáme svátost křtu, manželství, biřmování, smíření, útěchy nemocných a Večeře Páně, pohřby, biblické hodiny, pobožnost a …
235 300 347

Konference vyšších představených mužských řeholí České republiky

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme sdružování jednotlivých mužských řádů a pořádání společných vzdělávacích konferencí. Posilujeme vědomí sounáležitosti či …
233 107 706