Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Klášter Nejsvětější Trojice Řádu bosých karmelitánů

 – Naplánovat trasu
Pořádání bohoslužeb a náboženských …
312 523 648

Římskokatolická farnost Sedlčany

 – Naplánovat trasu
Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání. Možnost zajištění aktivit pro děti, mládež i …
728 145 740

Apoštolská církev

 – Naplánovat trasu
Ústřední orgán sdružuje jednotlivé sbory a na společných vzdělávacích konferencích posiluje vědomí sounáležitosti a solidarity mezi …
321 720 457

České sdružení Církve adventistů sedmého dne

 – Naplánovat trasu
Sbor pořádá bohoslužby a duchovní …
739 345 653

Církev Slovo života, sbor Kolín

 – Naplánovat trasu
Křesťanské společenství pořádá bohoslužby i duchovní setkání a šíří víru v Ježíše …

Římskokatolická farnost Čechtice

 – Naplánovat trasu
Pořádání bohoslužeb a duchovních …
603 310 381

Římskokatolická farnost Nové Strašecí

 – Naplánovat trasu
Pořádání bohoslužeb a náboženských …
313 573 163

Římskokatolická farnost u kostela sv. Vojtěcha Příbram VI - Březové Hory

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se pořádáním bohoslužeb a duchovních …
318 622 203

Ochranovský sbor při Českobratrské církvi evangelické v Ujkovicích

 – Naplánovat trasu
Sbor pořádá bohoslužby a duchovní …
326 380 127

Římskokatolická farnost Rejšice

 – Naplánovat trasu
Pořádáme bohoslužby a duchovní …
326 398 353

Římskokatolická farnost Třebonín

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se pořádáním bohoslužeb a duchovních …
777 339 233

Náboženská obec Církve československé husitské ve Vlašimi

 – Naplánovat trasu
Pořádání bohoslužeb a duchovních …
326 539 076

Farní sbor Českobratrské církve evangelické ve Velenicích

 – Naplánovat trasu
Sbor pořádá bohoslužby a náboženská …
325 612 638

Římskokatolická farnost Stará Boleslav

 – Naplánovat trasu
Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání na místě uložení Palladia země české a místa mučednické smrti sv. …
226 806 456