Firmy

Klášter sester premonstrátek v Doksanech

 – Naplánovat trasu
Pořádání bohoslužeb a náboženských setkání v duchu premonstrátského …
731 557 601

Sbor Církve bratrské v Ústí nad Labem

 – Naplánovat trasu
Pořádání bohoslužeb a náboženských setkání. Jsme společenství lidí všeho druhu a všech generací, které pojí víra v osobního Boha Stvořitele. Organizujeme biblické hodiny, setkání mládeže, dorostu či …
734 684 772

Římskokatolická farnost - arciděkanství Bílina

 – Naplánovat trasu
Farnost pořádá bohoslužby a duchovní …
417 823 157

Římskokatolická farnost Buškovice

 – Naplánovat trasu
Pořádání bohoslužeb a duchovních …
415 214 098

Společenství Alfa a Omega

 – Naplánovat trasu
Pořádání bohoslužeb a duchovních …
731 170 518

Pravoslavná církevní obec v Podbořanech

 – Naplánovat trasu
Pořádání bohoslužeb a duchovních …

Římskokatolická farnost Libočany

 – Naplánovat trasu
Nabízíme pořádání bohoslužeb a duchovních setkání. Vyučujeme náboženství a setkávání dětí, studentů i …
415 710 306

Římskokatolická farnost Velký Šenov

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se pořádáním bohoslužeb a duchovních …
412 386 485

Římskokatolická farnost Minice

 – Naplánovat trasu
Farnost pořádá bohoslužby, biblické hodiny a duchovní …
415 783 183

Náboženská obec Církve československé husitské v Mostu

 – Naplánovat trasu
Pořádání bohoslužeb, biblických hodin a duchovních …
777 737 757

Římskokatolická farnost Předlice

 – Naplánovat trasu
Pořádáme bohoslužby a duchovní …
731 402 047

Římskokatolická farnost Brozany nad Ohří

 – Naplánovat trasu
Provozujeme farnost při římskokatolické církvi. Pořádáme bohoslužby, duchovní setkání, zpovědi. Nabízíme odpoledního setkávání dětí či výuku náboženství. Věříme ve svátosti křtu, biřmování, smíření, manželství, kněžství, pomazání nemocných, pohřbu i ve …
731 557 601

Náboženská obec Církve československé husitské v Bohušovicích nad Ohří

 – Naplánovat trasu
Náboženská obec pořádá bohoslužby a duchovní …
605 445 739

Církev Nový Život

 – Naplánovat trasu
Naším posláním je kázat evangelium o vítězství Ježíše Krista, o záchraně a odpuštění hříchů pro každého člověka. Věříme, že ke kázání evangelia patří také služba vysvobození a …
739 011 883