Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Českomoravská společnost soudních znalců

 – Naplánovat trasu
Sdružuje podnikatele v oboru soudního …
581 111 457
Nyní nelze poptat

Unie asistentů soudců České republiky, o.s.

 – Naplánovat trasu
Hájení profesních zájmů asistentů soudců, snaha o přispívání k jejich rozvoji a o prosazování moderních koncepcí …
532 307 802
Nyní nelze poptat


Notářská komora v Brně

 – Naplánovat trasu
Organizace dohlížející na řádné vedení notářských úřadů, na činnost, etickou úroveň a odbornou výchovu notářů a jejich …
542 134 256
Nyní nelze poptat

Asociace vzdělavatelů v sociální práci

 – Naplánovat trasu
Jsme dobrovolné sdružení právních subjektů vyšších odborných a vysokých škol nabízející vzdělání v sociální práci na území České republiky. Naším cílem je zvyšování odborné kvality vzdělávání v sociální práci v ČR. Vytváříme minimální standardy vzdělávání v sociální práci a vydáváme …
Nyní nelze poptat

Česká advokátní komora

 – Naplánovat trasu
Samospráva právnických profesních organizací. Vykonává veřejnou správu na úseku advokacie a jako taková chrání a garantuje kvalitu právních služeb poskytovaných …
513 030 111
Česká advokátní komora
Nyní nelze poptat

Notářská komora v Ostravě

 – Naplánovat trasu
Organizace dohlížející na řádné vedení notářských úřadů, na činnost, etickou úroveň a odbornou výchovu notářů a jejich …
596 114 224
Notářská komora v Ostravě
Nyní nelze poptat


Advokátní kancelář JELÍNEK & Partneři s.r.o.

 – Naplánovat trasu
Jsme advokátní kancelář poskytující kompletní právní servis v jazyce českém, anglickém, německém, francouzském, ruském, ukrajinském. Zaměřujeme se na obchodní, občanské, rodinné, trestní, zdravotnické, ústavní, pracovní, správní a přestupkové právo i na veřejné …
602 132 643

Notářská komora v Hradci Králové

 – Naplánovat trasu
Organizace dohlíží na řádné vedení notářských úřadů, činnost, etickou úroveň a odbornou výchovu notářů a jejich pracovníků. Provádí převody nemovitostí, majetkové smlouvy manželů a snoubenců, výpisy z informačních systémů veřejné správy a předběžné prohlášení v očekávání vlastní …
495 215 117
Notářská komora v Hradci Králové
Nyní nelze poptat

Občanské sdružení PRÁVO-PRÁVU

 – Naplánovat trasu
Jsme dobrovolnou, nepolitickou a nezávislou organizací, která sdružuje občany prosazující dodržování práv a zákonů v České Republice. Snažíme se chránit stát před bankrotem a pomocí právníků a právních organizací žalovat cestou trestních oznámení viníky za korupci. Poskytujeme …
(1)
776 355 055
Nyní nelze poptat

Mgr. Lenka Jindrová, advokátka

 – Naplánovat trasu
Advokátní kancelář. Všeobecná advokátní praxe. Občanské, rodinné, obchodní, nemovitostní, pracovní, insolvenční, trestní a přestupkové právo. Sepisování smluv, listniny o právních jednání, zastupování řízení před soudy a dalšími orgány. Firemní právní …
(2)
326 323 692

Komora soudních znalců České republiky, sekce doprava Praha

 – Naplánovat trasu
Sdružování soudních znalců z oblasti …
283 882 159
Komora soudních znalců České republiky, sekce doprava Praha
Nyní nelze poptat