Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Asociace Absolventů Gymnázia Olomouc-Hejčín, z.s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme sdružení zabývající se sdružováním hejčínských absolventů. Naším cílem je opětovné zapojení bývalých studentů do života gymnázia. Pořádáme společenské akce spojené s hejčínským gymnáziem. Propagujeme a reprezentujeme gymnázium v Olomouci i mimo region a budujeme dobrou pověst …
585 711 111

Okresní Agrární komora Olomouc

 – Naplánovat trasu
Jsme akreditovanou platební agenturou-zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské unie a národních zdrojů. Zajišťujeme společnou organizaci trhu v oblasti rostlinné i živočišné výroby a potravinovou …
585 230 670


Zemědělský svaz ČR, územní organizace Přerov

 – Naplánovat trasu
Ochrana zájmů českých zemědělců, zemědělských družstev a společností v ČR i v zahraničí. Poskytování informačního a právního servisu členům. Svaz je nevládním, nepolitickým a nezávislým sdružením zemědělských obchodních společností, zemědělských družstev, odbytových družstev a dalších …
581 210 956

Dr. Adam Zimovčák

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se obranou drobných podnikatelů v potravinářské sféře vůči nástupu nadnárodních …
585 232 953

Svaz lnu a konopí ČR, z.s.

 – Naplánovat trasu
Shromažďování a poskytování informací pro pěstitele a zpracovatele lnu, zastupování zájmů lnářů vůči státu a zahraničním partnerům. Vydávání časopisu …
583 382 104

Asociace soukromého zemědělství okresu Prostějov

 – Naplánovat trasu
Obhajoba ekonomických, sociálních a odborných zájmů českých soukromých zemědělců v rámci České republiky i ve vztahu k …
585 961 339

International police association, sekce České republiky, územní skupina 203, Olomouc

 – Naplánovat trasu
Sdružení příslušníků policejních služeb usiluje o posilování mezinárodní spolupráce, rozvoj kulturních vztahů a výměnu odborných …
585 508 304

Českomoravská asociace pro břidlici

 – Naplánovat trasu
Pořádání školicích a vzdělávacích akcí v oblasti využívání břidlice. Sdružování odborníků s cílem sjednocení kritérií hodnocení kvality …
585 754 926

Česká lékařská komora - Okresní sdružení lékařů Prostějov

 – Naplánovat trasu
Sdružování lékařů a hájení jejich …
582 315 902

Okresní sdružení České lékařské komory

Provozování okresního sdružení lékařské komory. Sdružujeme informace pro lékaře, veřejnost a …

Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy

 – Naplánovat trasu
Provoz sdružení, které se specializuje na regionální rozvoj, přípravu projektů pro dotace, zahraniční investice a …
585 205 970

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se sdružováním členů komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Zajišťujeme vydávání odborných časopisů. Poskytujeme informace v technickém …
585 227 097

Zemědělský svaz, územní organizace Prostějov

 – Naplánovat trasu
Ochrana zájmů českých zemědělců, zemědělských družstev a společností v ČR i v zahraničí jejichž podnikání je především zaměřeno na zemědělství, pěstitelství a chovatelství. Poskytování informačního a právního servisu členům. Svaz je nevládním, nepolitickým a nezávislým …
724 212 899