Firmy

Zemědělský svaz ČR, územní organizace Přerov

 – Naplánovat trasu
Ochrana zájmů českých zemědělců, zemědělských družstev a společností v ČR i v zahraničí. Poskytování informačního a právního servisu členům. Svaz je nevládním, nepolitickým a nezávislým sdružením zemědělských obchodních společností, zemědělských družstev, odbytových družstev a dalších …
581 210 956

Okresní hospodářská komora Přerov

Poskytování informací o domácích i zahraničních podnikatelských subjektech. Pořádání seminářů a poradenských …


Spolek znalců

 – Naplánovat trasu
Provozujeme spolek soudních znalců, prosazující zájmy znalců a přispívající ke zkvalitňování znalecké činnosti a posudků, oceňování a …
774 663 663


Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy

 – Naplánovat trasu
Provoz sdružení, které se specializuje na regionální rozvoj, přípravu projektů pro dotace, zahraniční investice a …
585 205 970

Asociace soukromého zemědělství okresu Prostějov

 – Naplánovat trasu
Obhajoba ekonomických, sociálních a odborných zájmů českých soukromých zemědělců v rámci České republiky i ve vztahu k …
585 961 339

Asociace kuchařů a cukrářů České republiky, z. s.

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na řešení problematiky kulinářství a gastronomie. Zabýváme se ochranou a podporou oprávněných zájmů členů asociace, organizování gastronomických akcí a dalším. Podílíme se na tvorbě a novele právních předpisů souvisejících s obory gastronomií, výchovnou činností a …
732 411 034

Okresní sdružení České lékařské komory

Provozování okresního sdružení lékařské komory. Sdružujeme informace pro lékaře, veřejnost a …

Českomoravská asociace pro břidlici

 – Naplánovat trasu
Pořádání školicích a vzdělávacích akcí v oblasti využívání břidlice. Sdružování odborníků s cílem sjednocení kritérií hodnocení kvality …
585 754 926

Cech elektroniků regionu Olomouc

 – Naplánovat trasu
Prodej technické literatury. Nabídka …
604 382 853

Svaz lnu a konopí ČR, z.s.

 – Naplánovat trasu
Shromažďování a poskytování informací pro pěstitele a zpracovatele lnu, zastupování zájmů lnářů vůči státu a zahraničním partnerům. Vydávání časopisu …
583 382 104

Okresní Agrární komora Olomouc

 – Naplánovat trasu
Jsme akreditovanou platební agenturou-zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské unie a národních zdrojů. Zajišťujeme společnou organizaci trhu v oblasti rostlinné i živočišné výroby a potravinovou …
585 230 670