Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Svaz sléváren České republiky

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na sdružování sléváren, modeláren, obchodních, výzkumných i projektových organizací a škol se slévárenským zaměřením. Nabízíme profesní vzdělávání pracovníků v oboru slévárenství. Pořádáme veletrhy a semináře. Zajišťujeme zpracování informací o výrobě odlitků a …
541 142 681

Českomoravské sdružení pro zemní plyn, z.s.

 – Naplánovat trasu
Podpora společných zájmů členů sdružení při racionálním, bezpečném a ekologickém využívání zemního plynu s důrazem na poskytování …
532 227 258

Společnost pro ocelové konstrukce, z.s.

 – Naplánovat trasu
Jsme dobrovolná nezávislá, nepolitická zájmová organizace, která sdružuje výrobce ocelových konstrukcí a další zájemce z příbuzných oborů průmyslové sféry. Spolupracujeme s odbornými společnostmi sousedních zemí. Pořádáme odborné konference a …
543 215 565

Svaz českých a moravských výrobních družstev

 – Naplánovat trasu
Svaz je zájmovým sdružením, jehož členskou základnu tvoří družstva, výrobci pro stavebnictví, strojírenství a automobilový průmysl, výrobci nábytku, oděvů, kosmetiky, obalů, hraček, potravin. Družstva poskytují hlídací, kadeřnické, poradenské a další …
542 211 111

Asociace výzkumných organizací

 – Naplánovat trasu
Provádění transformace aplikovaného výzkumu a vývoje do podmínek standardní tržní ekonomiky, vývoj programů pro podporu vědy a výzkumu. Pořádání odborných seminářů, konferencí a diskusních setkání pro členy …
608 402 991

Sdružení řídícího směnového personálu jaderných elektráren, z.s.

 – Naplánovat trasu
Základním posláním sdružení je sjednocovat řídící směnový personál jaderných elektráren, podílet se na růstu jeho odborné úrovně a zvyšování prestiže operativního …

Asociace textilní galanterie

 – Naplánovat trasu
Sdružujeme výrobce, dovozce, vývozce, zpracovatele a prodejce textilní …
568 844 365

Českomoravská asociace pro břidlici

 – Naplánovat trasu
Pořádání školicích a vzdělávacích akcí v oblasti využívání břidlice. Sdružování odborníků s cílem sjednocení kritérií hodnocení kvality …
585 754 926ABC WOOD, o.s.

 – Naplánovat trasu
Propojení řetězce firem podílejících se na zpracování dřeva a výrobě nábytku. Podpora růstu domácí spotřeby produktů na bázi …
602 750 530

Česká společnost pro povrchové úpravy, z.s.

 – Naplánovat trasu
Provoz sdružení pracovníků působící v oboru povrchových úprav na území České …
737 346 857

Společenstvo dřevozpracujících podniků v ČR, z. s.

 – Naplánovat trasu
Prosazování oprávněných zájmů podnikatelských subjektů při zpracování dřeva a souvisejících oborů. Organizování odborných setkání. Zajištění spolupráce s dodavateli dřevní suroviny a s pořadateli veletrhů a …
567 308 891

Sdružení dopravců dřevní hmoty ČR o.s.

 – Naplánovat trasu
Cílem sdružení je podpora rozvoje a prosperity dopravců dřevní …
603 574 586