Firmy

Asociace kuchařů a cukrářů České republiky, z. s.

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na řešení problematiky kulinářství a gastronomie. Zabýváme se ochranou a podporou oprávněných zájmů členů asociace, organizování gastronomických akcí a dalším. Podílíme se na tvorbě a novele právních předpisů souvisejících s obory gastronomií, výchovnou činností a …
602 585 214

Cyklisté vítáni

Všeobecným cílem projektu je zlepšování kvality služeb cestovního ruchu pro skupinu cyklistů a cykloturistů zavedením národní certifikace. Certifikační systém navrhuje standardy srovnatelné s obdobnými systémy ve státech EU. K dispozici jsou informace o ubytování, stravování a turistických …

Svaz zakládání a údržby zeleně

 – Naplánovat trasu
Nabízíme služby v oblastech projektování, zakládání a údržby zeleně v sídlech a …
(1)
777 581 544

Inovační a podnikatelská platforma, spolek

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme servis na rovnoprávné úrovni. Nabízíme finanční a informační servis, právní a podnikatelské poradenství, kurzy, školení a semináře. Spolupracujeme se všemi orgány na krajské úrovni a společně pracujeme na dotačních projektech jak v místním regionu tak na celostátní úrovni …
722 592 586

Okresní agrární komora Blansko

Poskytujeme poradenské a konzultační služby v zemědělství, potravinářství, rybářství a lesnictví. Zabezpečujeme propagaci a šíření informací, podporujeme rozvoj podnikání a …

INSTITUT PRO AKTIVNÍ DOMY, o.s.

 – Naplánovat trasu
Sdružujeme odborníky z oblasti stavebnictví, architektury, energetiky, techniky prostředí, vytápění a obnovitelných zdrojů. Poskytujeme odborné konzultace, vzdělávání v oblasti aktivních domů - pořádání kurzů, seminářů, přednášek a exkurzí. Publikujeme odbornou …
602 755 429

Českomoravské sdružení trafikantů - Česká trafika

 – Naplánovat trasu
Sdružujeme členy provozující …
777 713 222

Krajská hospodářská komora Jižní Moravy

Jsme sdružení komor Jihomoravského kraje. Podporujeme začínající podnikatele, pořádáme vzdělávací semináře a podnikatelské setkání. Nabízíme stáže ve firmách pro absolventy i nezaměstnané a rekvalifikační kurzy. Organizujeme a realizujeme zahraniční mise či poskytujeme právní …

Svaz podnikatelek České republiky, o.s.

 – Naplánovat trasu
Sdružování a podpora podnikatelů. Zaměřujeme se na projektové poradenství. Nabízíme zpracování žádostí pro projekty na základě výzev, kompletní zpracování žádostí včetně příloh, zpracování monitorovacích zpráv, moderaci a facilitaci zasedání a workshopů. Zajišťujeme …
602 568 799

Česká slévárenská společnost

 – Naplánovat trasu
Pořádáme přednášky, odborné kurzy a výstavy na téma slévárenství. Usilujeme o dobrou informovanost, rozšiřování vzdělanosti a zvyšování kvalifikace. Snažíme se o snížení nepříznivého dopadu slévárenské výroby na životní prostředí a zlepšení pracovních podmínek ve …
542 214 481

KVL ČR

 – Naplánovat trasu
Jsme samosprávnou profesních organizací. Udělujeme osvědčení pro výkon veterinární léčebné i preventivní činnosti. Zajišťujeme kontinuální vzdělávání svých členů. Pořádáme odborné kurzy, semináře a workshopy v oblasti veterinární …
549 256 407


CB spolek Brno a okolí

 – Naplánovat trasu
Provoz organizace sdružující …
548 532 718

Česká barmanská asociace z.s.

 – Naplánovat trasu
Podpora a vzdělávání pracovníků v oboru nápojové gastronomie a rozvoj činností spojených s podporou prodeje nápojů a doplňkového sortimentu. Pořádáme soutěže a jiné akce, klubová setkání barmanů a baristů. Zajišťujeme služby na veletrzích a …
777 628 333