Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Moravskoslezská hornická společnost ČSVTS z.s.

 – Naplánovat trasu
Sdružujeme občany zajímající se o hornické a s hornictvím související obory. Pořádáme národní i mezinárodní konference a semináře, přednášky a další akce odborného charakteru. Zaměřujeme se na geologii, geomechaniku, hornické a podzemní stavitelství, úprava a zpracování nerostných surovin a …
597 479 323

Asociace výzkumných organizací

 – Naplánovat trasu
Provádění transformace aplikovaného výzkumu a vývoje do podmínek standardní tržní ekonomiky, vývoj programů pro podporu vědy a výzkumu. Pořádání odborných seminářů, konferencí a diskusních setkání pro členy …
603 711 297

NÁRODNÍ DŘEVAŘSKÝ KLASTR, z.s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme sdružení právnických i fyzických osob podnikajících ve dřevozpracujícím a stavebním průmyslu. Naše sdružení bylo založeno v roce 2005. Členové aktivně spolupracují na realizaci společných projektů v oblastech inovací, vzdělávání, výzkumu a …
558 272 429

Asociace českých a slovenských zinkoven, z.s.

 – Naplánovat trasu
Sdružujeme všechny žárové zinkovny v ČR a SR včetně dalších přidružených členů z oboru. Poskytujeme poradenství v konstrukčních řešeních výrobků s ohledem na specifika technologie žárového …
596 110 783

Elektrotechnický cech regionu Ostrava

 – Naplánovat trasu
Pořádání odborných seminářů, školení na provádění revizí a kontrol, nabídka činnosti technických poradců v oblasti …
596 626 812

Svaz českých a moravských výrobních družstev

 – Naplánovat trasu
Svaz je zájmovým sdružením, jehož členskou základnu tvoří družstva, výrobci pro stavebnictví, strojírenství a automobilový průmysl, výrobci nábytku, oděvů, kosmetiky, obalů, hraček, potravin. Družstva poskytují hlídací, kadeřnické, poradenské a další …
596 913 486

Česká asociace ocelových konstrukcí

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se rozvojem oboru ocelových konstrukcí. Podporujeme informovanost architektů, projektantů, inženýrů a zainteresovaných subjektů v oboru. Zaměřujeme se na propagaci staveb s ocelovou konstrukcí a na rozvoj trhu ocelových konstrukcí. Pořádáme odborné přednášky, semináře a …
597 317 578

Česká technologická platforma bezpečnosti průmyslu

 – Naplánovat trasu
Vedeme organizaci sdružujících osoby za účelem posilování a rozvíjení bezpečnosti v průmyslu v České republice. Zaměřujeme se také na ucelení vazeb mezi vědou, výzkumem a průmyslem v oblasti bezpečnosti průmyslu a prosazení našich společných zájmů na evropské …
597 329 060

Asociace odborných pracovníků pro zdvihací zařízení ČR, regionální sdružení 70

 – Naplánovat trasu
Sdružování osob, které mají zájem o zvyšování technické úrovně zdvihacích zařízení, jejich provozní spolehlivosti a …

Českomoravská asociace pro břidlici

 – Naplánovat trasu
Pořádání školicích a vzdělávacích akcí v oblasti využívání břidlice. Sdružování odborníků s cílem sjednocení kritérií hodnocení kvality …
585 754 926

ABC WOOD, o.s.

 – Naplánovat trasu
Propojení řetězce firem podílejících se na zpracování dřeva a výrobě nábytku. Podpora růstu domácí spotřeby produktů na bázi …
602 750 530



Sdružení dopravců dřevní hmoty ČR o.s.

 – Naplánovat trasu
Cílem sdružení je podpora rozvoje a prosperity dopravců dřevní …
603 574 586