Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Česká asociace dětských Bobath terapeutů z.s.

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na rozvoj a prohloubení poznatků Bobath terapeutů v Bobath konceptu, vzdělávání a spolupráci s neodbornou veřejností. Nabízíme spolupráci rodinám handicapovaných dětí převážně s diagnózou DMO. Zajišťujeme lékaře, logopedy, ergoterapeuty a …
596 965 643

Zemědělský svaz České republiky, územní organizace Frýdek-Místek

 – Naplánovat trasu
Ochrana zájmů českých zemědělců, zemědělských družstev a společností v ČR i v zahraničí. Poskytování informačního a právního servisu členům. Svaz je nevládním, nepolitickým a nezávislým sdružením zemědělských obchodních společností, zemědělských družstev, odbytových družstev a dalších …
721 046 825

Asociace klinických psychologů České republiky, pobočka Ostrava

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se prosazováním pozice oboru klinické psychologie v rámci zdravotnického systému. Organizujeme vzdělávací akce. Nabízíme zastupování při jednáních s ministerstevm zdravotnictví, při dohodovacích řízeních s pojišťovnami, při výběrových řízeních a …
773 637 537

Sdružení pravicových odborů

 – Naplánovat trasu
Sdružení pravicových odborů místní …


Svaz českých a moravských výrobních družstev

 – Naplánovat trasu
Svaz je zájmovým sdružením, jehož členskou základnu tvoří družstva, výrobci pro stavebnictví, strojírenství a automobilový průmysl, výrobci nábytku, oděvů, kosmetiky, obalů, hraček, potravin. Družstva poskytují hlídací, kadeřnické, poradenské a další …
596 913 486

Svaz účetních Nový Jičín, z. s.

 – Naplánovat trasu
Jsme dobrovolnou, nezávislou profesní organizací s celostátní působností. Dohlížíme na dodržování norem ze strany certifikovaných účetních a zajišťujeme jejich pokračující odborné vzdělávání a pořádáme přednášky. Snažíme se přispět k rozvoji a zkvalitnění účetní …
605 867 613

Česká asociace organizátorů veřejné dopravy

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme koordinaci vedoucí ke zlepšení podmínek pro rozvoj integrované dopravy v České Republice s cílem zlepšit kvalitu námi provozovaných …
596 127 617

Národní strojírenský klastr, z.s.

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se správou a aktualizací Registru strojírenského klastru a jeho propagací. Poskytujeme poradenské …
595 957 008

Okresní agrární komora pro okresy Opava a Ostrava

 – Naplánovat trasu
Podpora podnikatelských aktivit v zemědělství, potravinářství a lesnictví. Prosazujeme a obhajujeme zájmy svých členů, poskytujeme poradenství a informační služby v oblasti právní a legislativní, konzultační, poradenské a praktické přípravy na povolání, zahraničních vztahů a v dalších …
553 696 138

Česká numismatická společnost, z.s. pobočka v Havířově

Sdružujeme profesionální i amatérské zájemce o numismatiku. Zabýváme se osvětovou a publikační činností v oboru. Pořádáme aukce a poznávací zájezdy, publikační činnost, výměnné schůzky a odborné přednášky. Poznávací zájezdy jsou pořádány tematicky, přičemž se spojují návštěvy muzeí a …

Profesní cech obkladačů ČR

 – Naplánovat trasu
Pořádání školení a seminářů, výstav a veletrhů se zaměřením na …
776 021 781

Česká koksárenská společnost, z.s.

 – Naplánovat trasu
Nabídka profesního vzdělávání formou seminářů a konferencí, publikace odborných článků, tématických exkurzí a informací o dění v oboru koksárenství. Pořádání přednášek a doprovodných exkurzí. Zajištění možnosti …
558 877 281

Asociace soukromého zemědělství okresu Nový Jičín

 – Naplánovat trasu
Obhajoba ekonomických, sociálních a odborných zájmů českých soukromých zemědělců v rámci České republiky i ve vztahu k …
556 400 905