Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

ABLE ELEMENTS s.r.o.

Působíme na trhu již od roku 2006 a od počátku se profilujeme jako obchodně-výrobní společnost v oblasti průmyslové elektrotechniky. Naše činnost je primárně zaměřena na výrobní podniky se sériovou produkcí, kterým zajišťujeme dodání elektro a mechanických …

Svaz elektrotechnických velkoobchodů

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se ochrannou zájmů velkoobchodů s elektrotechnickým materiálem a rozvojem vzájemných podnikatelsko-obchodních vztahů. Pořádáme 4x do roka pravidelné členské schůze, kde se projednává celková situace a vývoj trhu s …
495 500 011

Česká společnost pro povrchové úpravy, z.s.

 – Naplánovat trasu
Provoz sdružení pracovníků působící v oboru povrchových úprav na území České …
737 346 857

Společenstvo dřevozpracujících podniků v ČR, z. s.

 – Naplánovat trasu
Prosazování oprávněných zájmů podnikatelských subjektů při zpracování dřeva a souvisejících oborů. Organizování odborných setkání. Zajištění spolupráce s dodavateli dřevní suroviny a s pořadateli veletrhů a …
567 308 891

Okresní hospodářská komora Kolín

 – Naplánovat trasu
Nabídka poradenských a informačních služeb podnikatelům. Pořádání seminářů a školení. Poskytování poradenství v oblasti dotací a …
(1)
321 717 968

Sdružení řídícího směnového personálu jaderných elektráren, z.s.

 – Naplánovat trasu
Základním posláním sdružení je sjednocovat řídící směnový personál jaderných elektráren, podílet se na růstu jeho odborné úrovně a zvyšování prestiže operativního …

Asociace textilní galanterie

 – Naplánovat trasu
Sdružujeme výrobce, dovozce, vývozce, zpracovatele a prodejce textilní …
568 844 365

Svaz sléváren České republiky

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na sdružování sléváren, modeláren, obchodních, výzkumných i projektových organizací a škol se slévárenským zaměřením. Nabízíme profesní vzdělávání pracovníků v oboru slévárenství. Pořádáme veletrhy a semináře. Zajišťujeme zpracování informací o výrobě odlitků a …
541 142 681

Asociace výzkumných organizací

 – Naplánovat trasu
Provádění transformace aplikovaného výzkumu a vývoje do podmínek standardní tržní ekonomiky, vývoj programů pro podporu vědy a výzkumu. Pořádání odborných seminářů, konferencí a diskusních setkání pro členy …
608 402 991

Českomoravská asociace pro břidlici

 – Naplánovat trasu
Pořádání školicích a vzdělávacích akcí v oblasti využívání břidlice. Sdružování odborníků s cílem sjednocení kritérií hodnocení kvality …
585 754 926

Svaz českých a moravských výrobních družstev

 – Naplánovat trasu
Svaz je zájmovým sdružením, jehož členskou základnu tvoří družstva, výrobci pro stavebnictví, strojírenství a automobilový průmysl, výrobci nábytku, oděvů, kosmetiky, obalů, hraček, potravin. Družstva poskytují hlídací, kadeřnické, poradenské a další …
542 211 111

Českomoravské sdružení pro zemní plyn, z.s.

 – Naplánovat trasu
Podpora společných zájmů členů sdružení při racionálním, bezpečném a ekologickém využívání zemního plynu s důrazem na poskytování …
532 227 258

Společnost pro ocelové konstrukce, z.s.

 – Naplánovat trasu
Jsme dobrovolná nezávislá, nepolitická zájmová organizace, která sdružuje výrobce ocelových konstrukcí a další zájemce z příbuzných oborů průmyslové sféry. Spolupracujeme s odbornými společnostmi sousedních zemí. Pořádáme odborné konference a …
543 215 565

Svaz prodejců a opravářů motorových vozidel České Republiky

 – Naplánovat trasu
Provozujeme sdružení autorizovaných i nezávislých prodejců nových i ojetých motorových vozidel, opravářů, prodejců autodílů, příslušenství, olejů a maziv a vybavení pro autoopravny, výrobců a dalších. Poskytujeme poradenskou službu a pořádáme odborné semináře, stáže a …
481 313 674