Firmy

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se sdružováním členů komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Zajišťujeme vydávání odborných časopisů. Poskytujeme informace v technickém …
466 512 241

Zemědělský svaz, územní organizace v Ústí nad Orlicí

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se ochranou zájmů zemědělských obchodních společností i družstev, odbytových družstev, zemědělců a dalších podnikatelů, kteří se zaměřují na zemědělství, pěstitelství, chovatelství a služby. Našim členům poskytujeme informační a právní …
604 205 685

Zemědělský svaz ČR, územní organizace Pardubice

 – Naplánovat trasu
Ochrana zájmů českých zemědělců, zemědělských družstev a společností v ČR i v zahraničí. Poskytování informačního a právního servisu členům. Svaz je nevládním, nepolitickým a nezávislým sdružením zemědělských obchodních společností, zemědělských družstev, odbytových družstev a dalších …
607 513 049

Nanomedic, a.s.

 – Naplánovat trasu
Sdružení pro podporu v oblasti výroby přípravků na hojení ran a pro cílenou distribuci léčiv a přípravků pro genovou …
465 519 560

Agrární komora Svitavy

 – Naplánovat trasu
Podpora podnikatelských aktivit v zemědělství, potravinářství a …
461 531 724

AVZO ZO - SDRUŽENÍ TECHNICKÝCH SPORTŮ A ČINNOSTÍ

 – Naplánovat trasu
Provozování střeleckého, modelářského klubu, automotoklubu a …
464 620 222

Krajská hospodářská komora Pardubického kraje

 – Naplánovat trasu
Nabízíme podporu regionálního podnikání, celní poradenství a pomoc při vyřizování vývozních dokumentů. Pořádáme semináře a konference v …
466 613 782


Implantologický klub ČR

 – Naplánovat trasu
Cílem činnosti je především zvyšování odborné způsobilosti a odborných znalostí členů klubu v oblasti implantologie. Sdružuje občany, implantology, zubní chirurgy, protetiky, parodontology, zubní praktické lékaře a další zájemce o dentální …
461 612 733

Komora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany - NUTS

 – Naplánovat trasu
Sdružování subjektů z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci i požární ochrany. Řešení BOZP a PO na regionální úrovni …
607 826 954

Zemědělský svaz ČR, územní organizace Chrudim

 – Naplánovat trasu
Ochrana zájmů českých zemědělců, zemědělských družstev a společností v ČR i v zahraničí. Poskytování informačního a právního servisu členům. Svaz je nevládním, nepolitickým a nezávislým sdružením zemědělských obchodních společností, zemědělských družstev, odbytových družstev a dalších …
776 626 623

Česká společnost pro plasty a gumárenský průmysl

 – Naplánovat trasu
Provoz sdružení právnických a fyzických osob působících v oblasti plastikářského a gumárenského …
466 797 011

Asociace námořních jachtařů

 – Naplánovat trasu
Sdružujeme zájemce o námořní jachting a chráníme i prosazujeme jejich zájmy. Informujeme o nových poznatcích v oborech souvisejících s jachtingem. Provozujeme také menší knihovničku, kde pořádáme setkání …
608 818 209

Svaz výrobců a dodavatelů dřevozpracujících strojů a zařízení

 – Naplánovat trasu
Prosazování společných požadavků výrobců dřevoobráběcích a dřevozpracujících strojů vůči orgánům státní správy a v rozvoji obchodních možností. Zabýváme se primárním zpracováním, jako jsou stroje a zařízení pro lesnictví a druhotným, jako jsou stroje a zařízení pro výrobu konečných …
461 563 211