Firmy
Řazení výsledků: výchozí |Asociace výzkumných organizací

 – Naplánovat trasu
Provádění transformace aplikovaného výzkumu a vývoje do podmínek standardní tržní ekonomiky, vývoj programů pro podporu vědy a výzkumu. Pořádání odborných seminářů, konferencí a diskusních setkání pro členy …
241 493 138


Energetický komitét České republiky

 – Naplánovat trasu
Sdružování společností podnikajících v oblasti výroby …
211 044 771

SPDS - APOREKO Svaz průmyslu druhotných surovin

 – Naplánovat trasu
Vykonáváme činnosti ve prospěch odborných, hospodářských, právních a společenských zájmů svých členů. Organizujeme a zúčastňujeme se jednání o problematice druhotných surovin v zájmu svých členů s ústředními orgány státní správy a s obchodními partnery svých …
604 393 309

Sdružení dodavatelů pro signmaking

 – Naplánovat trasu
Nabízíme služby sdružení dodavatelů pro signmaking. Zajišťujeme zprostředkování tuzemského a zahraničního know-how v oblasti signmakingu. Hájíme zájmy členů před orgány státní správy a jinými institucemi. Přispíváme k dokumentační, studijní, informační a expertní činnosti v oblasti …
267 315 585

Českomoravský svaz mlékárenský z.s.

 – Naplánovat trasu
Svaz hájí zájmy mlékárenského průmyslu při jednání s orgány státní správy a dalšími …
274 821 759

Svaz polygrafických podnikatelů, z.s.

 – Naplánovat trasu
Svaz sdružuje právnické i fyzické osoby, zabývající se polygrafickou a příbuznou výrobou, dodavatele polygrafických technologií a materiálů pro polygrafickou výrobu, školská zařízení, vyučující polygrafické profese i jednotlivé významné odborníky z tohoto …
602 302 772

Český svaz pivovarů a sladoven, z.s.

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se rozvojem etického a samoregulačního prostředí v českém pivovarnictví. Sdružujeme pivovary a sladovny, které se podílejí na výrobě piva v České republice. Prosazujeme a obhajujeme práva a společné zájmy svých …
721 070 949