Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Asociace strojních inženýrů

 – Naplánovat trasu
Provoz sdružení strojních inženýrů. Cílem sdružení je všestranně napomáhat rozvoji strojního inženýrství v ČSFR, pomáhat s uplatněním strojních inženýrů v hospodářské, vědecké a pedagogické činnosti. Pořádání společenských setkání, odborných exkurzí a tématických …
224 352 640

Český národní komitét elektrického tepla

 – Naplánovat trasu
Sdružujeme zájemce o elektrické teplo. Podporujeme výměnu vědeckých a technických informací vztahujících se k měřicí technice. Pořádáme konference, semináře, kurzy a jiné odborné akce. Vydáváme odborné publikace z oboru. Zajišťujeme zahraniční stáže a …

Svaz zaměstnavatelů dřevozpracujícího průmyslu

 – Naplánovat trasu
Provozujeme sdružení hájící společné zájmy členů a prosazující je vůči orgánům státní správy. Podílíme se na tvorbě právních předpisů souvisejících s podnikatelskou a zaměstnavatelskou činností členů. Podporujeme rozvoj vnějších ekonomických vztahů v zájmu zvyšování konkurenceschopnosti …
602 320 943

Asociace pro urbanismus a územní plánování České republiky

 – Naplánovat trasu
Poskytování služeb v oblasti urbanismu a územního plánování. Poskytujeme expertní, publikační a konzultační činnost. Nabídka spolupráce při vypisování soutěží a …
604 507 398

Svaz plastikářského průmyslu ČR

 – Naplánovat trasu
Sdružujeme výrobce a zpracovatele plastových …
224 353 584

Český národní komitét IMEKO

 – Naplánovat trasu
Sdružujeme zájemce o měření a měřicí techniku. Podporujeme výměnu vědeckých a technických informací vztahujících se k měřicí technice. Pořádáme konference, semináře, kurzy a jiné odborné akce. Vydáváme odborné publikace z oboru. Zajišťujeme zahraniční stáže a …
603 956 246


CAS - Česká automobilová společnost

 – Naplánovat trasu
Sdružujeme inženýry a techniky působící v automobilovém průmyslu a v oborech s ním souvisejících. Pořádáme odborné semináře, konference a přednášky. Podporujeme studenty. Pomáháme rozšiřovat informací mezi odborníky pracujícími v automobilovém …
224 351 838

Česká společnost pro nové materiály a technologie

 – Naplánovat trasu
Provoz sdružení se specializací na rozvíjení odborných znalostí v oblasti nových materiálů a technologií a podporu vědeckotechnického …
221 082 326

E-INVEST

 – Naplánovat trasu
Nabídka služeb v oblasti těžkého průmyslu. Poskytování …
296 325 453Český svaz pivovarů a sladoven, z.s.

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se rozvojem etického a samoregulačního prostředí v českém pivovarnictví. Sdružujeme pivovary a sladovny, které se podílejí na výrobě piva v České republice. Prosazujeme a obhajujeme práva a společné zájmy svých …
721 070 949