Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Asociace ZZ-ČR, regionální sdružení 40

 – Naplánovat trasu
Sdružování osob, které mají zájem o zvyšování technické úrovně zdvihacích zařízení, jejich provozní spolehlivosti a …

MoldFlowAnalysis.eu

Poradenství a služby pro průmysl, specializace vstřikování …

A.S.I. Klub Most, p.s.

 – Naplánovat trasu
Provoz sdružení strojních inženýrů. Cílem sdružení je všestranně napomáhat rozvoji strojního inženýrství, pomáhat s uplatněním strojních inženýrů v hospodářské, vědecké a pedagogické činnosti. Pořádání společenských setkání, odborných exkurzí a tématických …
476 208 664

Sdružení EPS ČR

 – Naplánovat trasu
Propagace a kontrola kvality a bezpečnosti výrobků a aplikací z pěnového nebo expandovaného …
315 725 747

Asociace pro urbanismus a územní plánování České republiky

 – Naplánovat trasu
Poskytování služeb v oblasti urbanismu a územního plánování. Poskytujeme expertní, publikační a konzultační činnost. Nabídka spolupráce při vypisování soutěží a …
604 507 398

Asociace strojních inženýrů

 – Naplánovat trasu
Provoz sdružení strojních inženýrů. Cílem sdružení je všestranně napomáhat rozvoji strojního inženýrství v ČSFR, pomáhat s uplatněním strojních inženýrů v hospodářské, vědecké a pedagogické činnosti. Pořádání společenských setkání, odborných exkurzí a tématických …
224 352 640

Český národní komitét elektrického tepla

 – Naplánovat trasu
Sdružujeme zájemce o elektrické teplo. Podporujeme výměnu vědeckých a technických informací vztahujících se k měřicí technice. Pořádáme konference, semináře, kurzy a jiné odborné akce. Vydáváme odborné publikace z oboru. Zajišťujeme zahraniční stáže a …

Český národní komitét IMEKO

 – Naplánovat trasu
Sdružujeme zájemce o měření a měřicí techniku. Podporujeme výměnu vědeckých a technických informací vztahujících se k měřicí technice. Pořádáme konference, semináře, kurzy a jiné odborné akce. Vydáváme odborné publikace z oboru. Zajišťujeme zahraniční stáže a …
603 956 246

Svaz plastikářského průmyslu ČR

 – Naplánovat trasu
Sdružujeme výrobce a zpracovatele plastových …
224 353 584

Svaz zaměstnavatelů dřevozpracujícího průmyslu

 – Naplánovat trasu
Provozujeme sdružení hájící společné zájmy členů a prosazující je vůči orgánům státní správy. Podílíme se na tvorbě právních předpisů souvisejících s podnikatelskou a zaměstnavatelskou činností členů. Podporujeme rozvoj vnějších ekonomických vztahů v zájmu zvyšování konkurenceschopnosti …
602 320 943

Česká nukleární společnost

 – Naplánovat trasu
Poskytování informací veřejnosti v oboru jaderné energetiky. Pořádání odborných konferencí a workshopů našich i zahraničních odborníků. Pořizování překladů a distribuce Bulletinu …
381 102 143

Unie výrobců vah České republiky

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se reprezentací zájmů svých členů v tuzemsku i v zahraničí, organizací a udržováním styků s tuzemskými i zahraničními …
603 715 370


Asociace českého papírenského průmyslu

 – Naplánovat trasu
Činnost sdružení právnických a fyzických osob z odvětví papírenského průmyslu. Prosazování společných zájmů a prezentace českých firem. Asociace sdružuje státní školská zařízení zaměřená na papírenský průmysl, zajišťuje prosazování společných zájmů a prezentaci členských …
602 244 825