Firmy

Regionální cech Společenstva kominíků ČR Ústeckého kraje

 – Naplánovat trasu
Provozujeme dobrovolnou profesní organizaci sdružující podnikající fyzické a právnické osoby v oboru kominík. Zajišťujeme ochranu a prosazování zájmů svých členů při výkonu jejich …
606 502 879

Zemědělský svaz Litoměřice

 – Naplánovat trasu
Ochrana zájmů českých zemědělců, zemědělských družstev a společností v ČR i v zahraničí. Poskytování informačního a právního servisu členům. Svaz je nevládním, nepolitickým a nezávislým sdružením zemědělských obchodních společností, zemědělských družstev, odbytových družstev a dalších …
724 107 905

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se sdružováním členů komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Zajišťujeme vydávání odborných časopisů. Poskytujeme informace v technickém …
475 220 137

Asociace neziskových organizací Ústeckého kraje

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme servis pro nestátní neziskové organizace, která hájí zájmy sektoru v Ústeckém kraji. Figurujeme jako prostředník při jednání se státními …
603 851 708

Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje

 – Naplánovat trasu
Zákonný zástupce podpory malým podnikatelům i velkým firmám. Usilujeme o prosazování a podporu opatření, která přispívají k rozvoji …
776 771 735

Sdružení komunálních služeb

 – Naplánovat trasu
Sdružení právnických osob zabývajících se technickou údržbou měst a obcí. Specializujeme se na zpracování organizačních, ekonomických a technicko-provozních analýz stavu a vývoje technických služeb nebo organizování propagace komunálních služeb a vzdělávacích i školících akcí včetně výstav …
476 453 220

Asociace kuchařů a cukrářů České republiky, z. s.

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na řešení problematiky kulinářství a gastronomie. Zabýváme se ochranou a podporou oprávněných zájmů členů asociace, organizování gastronomických akcí a dalším. Podílíme se na tvorbě a novele právních předpisů souvisejících s obory gastronomií, výchovnou činností a …
774 940 383

Sdružení správců městských komunikací

Poskytujeme poradenství odborné veřejnosti, orgánům státní správy a samosprávy v problematice správy komunikací ve městech a s organizacemi nebo útvary, které tuto vysoce odbornou činnost …


Cech topenářů a instalatérů Severní Čechy

 – Naplánovat trasu
Sjednocení podnikatelských aktivit v oblasti topenářské a instalatérské zaměřených na výrobu, projekci, obchod, montáž, výuku a servis v Ústeckém …
605 900 990

Okresní hospodářská komora Děčín

 – Naplánovat trasu
Podpora podnikatelských aktivit v regionu. Poskytování poradenských a informačních služeb. Pořádání odborných seminářů a …
412 511 925

Asociace ZZ-ČR, regionální sdružení 40

 – Naplánovat trasu
Sdružování osob, které mají zájem o zvyšování technické úrovně zdvihacích zařízení, jejich provozní spolehlivosti a …

Zemědělský svaz ČR, územní organizace Louny a Žatec

 – Naplánovat trasu
Ochrana zájmů českých zemědělců, zemědělských družstev a společností v ČR i v zahraničí. Poskytování informačního a právního servisu členům. Svaz je nevládním, nepolitickým a nezávislým sdružením zemědělských obchodních společností, zemědělských družstev, odbytových družstev a dalších …
415 726 122

Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, o.s.

 – Naplánovat trasu
Jsme dobrovolné sdružení fyzických osob, které vykonávají funkci tajemníka obce či města. Našim cílem je prosazování profesních zájmů a spolupráce na rozvoji veřejné správy v …
481 312 276