Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Asociace nestátních neziskových organizací Libereckého kraje - ANNOLK

 – Naplánovat trasu
Provoz sdružení nestátních neziskových organizací libereckého kraje. Předmětem činnosti je vyjednávání se zástupci veřejné správy a podnikatelského sektoru, zprostředkování informací a zkušeností mezi členskými organizacemi. Nabízíme poradenství, konzultace, školení, semináře, právní služby a …
777 171 876

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se sdružováním členů komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Zajišťujeme vydávání odborných časopisů. Poskytujeme informace v technickém …
485 107 187

Asociace projektantů plynových zařízení

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na trvalé zvyšování úrovně zpracování projektové dokumentace a inženýrské činnosti v oblasti vyhrazených plynárenských zařízení ve smyslu vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu. Pro členy pořádáme semináře, školení a tématické odborné …
485 107 807

Asociace stolního tenisu vozíčkářů o.s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme sdružení zabývající se pořádáním turnajů ve stolním tenise pro …
774 863 800


Regionální cech Společenstva kominíků ČR Libereckého kraje

 – Naplánovat trasu
Provozujeme dobrovolnou profesní organizaci sdružující podnikající fyzické a právnické osoby v oboru kominík. Zajišťujeme ochranu a prosazování zájmů svých členů při výkonu jejich …
602 420 716

Územní skupina IPA č. 117

 – Naplánovat trasu
Provoz sdružení příslušníků policejních služeb, které usiluje o posilování mezinárodní spolupráce, rozvoj vztahů a výměnu odborných zkušeností. Nabízí mnoho programů nebo zahraniční …
603 875 173

Asociace základních uměleckých škol České republiky

 – Naplánovat trasu
Zajišťování péče o rozvoj a kvalitu uměleckého školství v České …
485 110 192

Svaz průmyslu a dopravy České republiky

 – Naplánovat trasu
Jsme nestátní dobrovolná nepolitická organizace sdružující zaměstnavatele a podnikatele v České republice z oblasti průmyslu a dopravy. Naším cílem je ovlivňovat hospodářskou a sociální politiku vlády ČR s cílem vytvářet podmínky pro dynamický rozvoj podnikání v ČR a hájit společné zájmy …
733 643 521Asociace emisních techniků a opravářů, z.s.

 – Naplánovat trasu
Provoz asociace emisních techniků a …

Mezinárodní asociace pražských krysaříků

 – Naplánovat trasu
Provozujeme sdružení chovatelů pražských krysaříků. Snažíme se rozvíjet chov pražských krysaříků a usilujeme o mezinárodní uznání plemene. Organizujeme výstavy, přednášky a semináře. Vyvíjíme propagační a popularizační …

Asociace horských středisek ČR, o.s.

 – Naplánovat trasu
Asociace horských středisek ČR se zaměřuje hlavně na hájení zájmů svých členů v oblasti tvorby legislativy. Pomáhá také při propagaci horských středisek a služeb v nich poskytovaných, při zkvalitnění výměny statistických údajů, informací a dat o fungování horských …
233 014 000