Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se sdružováním členů komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Zajišťujeme vydávání odborných časopisů. Poskytujeme informace v technickém …
577 431 318

Asociace dobrovolnických mentoringových programů, z.s.

 – Naplánovat trasu
Dobrovolná, nezisková organizace, jejímž smyslem je spolčovat dobrovolnické mentoringové programy veřejně prospěšných organizací pracujících s dětmi, mládeží, rodinou a seniory. Jsme partnerem domácím i zahraničním organizacím zabývajícím se dobrovolnictvím všech věkových i profesních …
573 333 333

Asociace dlužníků

 – Naplánovat trasu
Provozujeme sdružení zabývající se řešením a zabezpečením projektů souvisejících s oddlužením občanů a jednáním s institucemi o jejich možném …
777 322 743

Asociace designerů Moravy

 – Naplánovat trasu
Sdružujeme profesionální designery a teoretiky designu. Napomáháme rozvoji designu a jeho uplatňování v …

Asociace kuchařů a cukrářů České republiky, z. s.

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na řešení problematiky kulinářství a gastronomie. Zabýváme se ochranou a podporou oprávněných zájmů členů asociace, organizování gastronomických akcí a dalším. Podílíme se na tvorbě a novele právních předpisů souvisejících s obory gastronomií, výchovnou činností a …
732 411 034

Asociace zámkových a klíčových služeb České republiky

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se sdružování FO a PO pracujících v oboru mechanických zabezpečovacích systémů a nouzového otevírání zámků, problematiky elektronického a mechanického zabezpečení. Pořádáme odborné semináře a …
602 374 405

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se sdružováním členů komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Zajišťujeme vydávání odborných časopisů. Poskytujeme informace v technickém …
585 227 097

Svaz průmyslu a dopravy České republiky

 – Naplánovat trasu
Jsme nestátní dobrovolná nepolitická organizace sdružující zaměstnavatele a podnikatele v České republice z oblasti průmyslu a dopravy. Naším cílem je ovlivňovat hospodářskou a sociální politiku vlády ČR s cílem vytvářet podmínky pro dynamický rozvoj podnikání v ČR a hájit společné zájmy …
733 643 511

Regionální cech Společenstva kominíků ČR Olomouckého kraje

 – Naplánovat trasu
Provozujeme dobrovolnou profesní organizaci sdružující podnikající fyzické a právnické osoby v oboru kominík. Zajišťujeme ochranu a prosazování zájmů svých členů při výkonu jejich činnosti. Zabýváme se zajištěním bezpečného a hospodárného provozu spalovacích spotřebičů a zlepšování čistoty …
777 667 737

ASOCIACE REIKI MORAVA, z.s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme sdružení poskytující poradenství v oblasti zdraví a osobního rozvoje. Pořádáme přednášky, semináře a konference. Rozšiřujeme u laické veřejnosti povědomí o relaxačním systému Usuiho …
(1)
608 707 122

ASOCIACE MĚST PRO CYKLISTY

 – Naplánovat trasu
Sdružujeme města, která společně mění pohled na podporu cyklistiky a usilujeme o systémové změny ve financování rozvoje dopravní infrastruktury v …
548 423 797

Spolek znalců

 – Naplánovat trasu
Provozujeme spolek soudních znalců, prosazující zájmy znalců a přispívající ke zkvalitňování znalecké činnosti a posudků, oceňování a …
774 663 663

Asociace Absolventů Gymnázia Olomouc-Hejčín, z.s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme sdružení zabývající se sdružováním hejčínských absolventů. Naším cílem je opětovné zapojení bývalých studentů do života gymnázia. Pořádáme společenské akce spojené s hejčínským gymnáziem. Propagujeme a reprezentujeme gymnázium v Olomouci i mimo region a budujeme dobrou pověst …
585 711 111

ISNA-MSE z.s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme sdružení zabývající se pomocí tělesně a duševně postiženým lidem. Vydáváme publikace a pořádáme odborné kurzy, semináře a školení. Navrhujeme a realizujeme Snoezelen místnosti. Používáme metodu multismyslové stimulace v prostředí důvěry a radosti ke zkvalitnění života …
596 634 764