Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se sdružováním neziskových organizací ve zlínském kraji. Organizujeme odborné semináře a školení. Naším cílem je vytváření a posilování partnerství mezi veřejným, podnikatelským a neziskovým …
731 517 257


Zemědělský svaz České republiky, územní organizace v Uherském Hradišti

 – Naplánovat trasu
Ochrana zájmů českých zemědělců, zemědělských družstev a společností v ČR i v zahraničí. Poskytování informačního a právního servisu členům. Svaz je nevládním, nepolitickým a nezávislým sdružením zemědělských obchodních společností, zemědělských družstev, odbytových družstev a dalších …
572 551 219

Escargot, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na systematickou práci s dětmi a mládeží v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání, vzdělávání předškoláků, dospělých i …
775 355 075

Krajská hospodářská komora Zlínského kraje

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na podporu a rozvoj podnikatelských aktivit mimo zemědělství, potravinářství a lesnictví. Zabýváme se prosazováním a ochranou zájmů podnikatelů. Pořádáme vzdělávací akce, školení, workshopy, setkání s významnými osobnostmi a odborné konference. Vydáváme výpisy z …
739 685 307

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se sdružováním členů komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Zajišťujeme vydávání odborných časopisů. Poskytujeme informace v technickém …
577 431 318

Sdružení uživatelů autorských práv z.s.

Zabýváme se zajišťováním vztahů mezi uživatelem a ochrannou organizací. Nabízíme zastupování členů sdružení v jednáních s autory a kolektivními správci autorských práv v případech, kdy to bude požadováno, podporujeme právní vědomí členů a jiných uživatelů autorských práv v oblasti autorských …

Průmyslový areál Rožnov

 – Naplánovat trasu
Provoz zájmového sdružení. Zastupování významných firem podnikajících v …
602 535 732

Zemědělský svaz ČR, územní organizace Vsetín

 – Naplánovat trasu
Ochrana zájmů českých zemědělců, zemědělských družstev a společností v ČR i v zahraničí. Poskytování informačního a právního servisu členům, zabezpečování zprostředkovatelské činnosti mezi dodavateli vstupů a členy svazu, pomoc členům svazu řešit bezpečnost a ochranu zdraví při práci a …
571 418 014


ZO ČSOP 76/17 JAVORNÍČEK

 – Naplánovat trasu
Sdružujeme zájemce o ochranu přírody a životního prostředí. Zabýváme druhovou ochranou živočichů, ekologickou výchovou a osvětou. Pořádáme přírodovědné soutěže, přednášky, exkurze i semináře pro …


ČESKÝ SVAZ STAVEBNÍCH INŽENÝRŮ, oblastní pobočka Zlín, z.s.

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme shromažďování, analýzu a rozšiřování vědeckého poznání v oblasti stavitelství a propagaci našeho stavebnictví v zahraničí. Pořádáme kurzy, semináře a školení. Napomáháme při řešení způsobu ochrany, sanace a rekonstrukce památkových objektů. Podílíme se na přípravě společenských …
577 431 318

ABC WOOD, o.s.

 – Naplánovat trasu
Propojení řetězce firem podílejících se na zpracování dřeva a výrobě nábytku. Podpora růstu domácí spotřeby produktů na bázi …
602 750 530