Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Česká lékařská komora - okresní sdružení lékařů Vsetín

 – Naplánovat trasu
Provozování okresního sdružení lékařské …
571 416 185

Asociace zdravotně postižených, smíšená organizace Kopřivnice, z. s.

 – Naplánovat trasu
Snaha o uspokojování potřeb zdravotně postižených spoluobčanů v kulturní a sportovní sféře. Poskytování poradenství. Naše asociace nabývala členy zdravotně či tělesně postižené, s civilizačními chorobami a …
(1)
604 719 434

Česká lékařská komora

 – Naplánovat trasu
Sdružování lékařů a nabídka služeb lékařské profesní organizace. Komora dbá, aby členové komor vykonávali své povolání odborně, v souladu s jeho etikou a způsobem stanoveným zákony a řády komor a zaručuje odbornost svých …
587 301 817

Česká lékařská komora se sídlem v Olomouci, okresní sdružení Hodonín

 – Naplánovat trasu
Provoz okresního sdružení lékařské …
518 340 597

Česká asociace dětských Bobath terapeutů z.s.

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na rozvoj a prohloubení poznatků Bobath terapeutů v Bobath konceptu, vzdělávání a spolupráci s neodbornou veřejností. Nabízíme spolupráci rodinám handicapovaných dětí převážně s diagnózou DMO. Zajišťujeme lékaře, logopedy, ergoterapeuty a …
596 965 643

Asociace klinických psychologů České republiky, pobočka Ostrava

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se prosazováním pozice oboru klinické psychologie v rámci zdravotnického systému. Organizujeme vzdělávací akce. Nabízíme zastupování při jednáních s ministerstevm zdravotnictví, při dohodovacích řízeních s pojišťovnami, při výběrových řízeních a …
773 637 537

Česká lékařská komora se sídlem v Olomouci, okresní sdružení Opava

 – Naplánovat trasu
Poskytování poradenství a informací o sdružení. Pořádání školení a …
553 718 526

Česká lékařská komora, okresní sdružení lékařů Brno - město

 – Naplánovat trasu
Poskytování poradenství a informací o činnosti organizace. Pořádání …
(1)
545 176 177

Sdružení soukromých gynekologů České republiky

 – Naplánovat trasu
Sdružování soukromých gynekologů za účelem uplatnění a hájení jejich profesních …
542 221 661

Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků

 – Naplánovat trasu
Naším cílem je podpořit expanzi našich členů jak na tuzemském trhu, tak i v celosvětovém. Díky informacím a zkušenostem členů představenstva se i začínající kvalitní dodavatelé mohou za naší podpory prosadit na …
543 243 032

Česká společnost ortoptistek z.s.

 – Naplánovat trasu
Sdružování ortoptistek zabývajících se rehabilitací zrakových funkcí a zvyšování odborné úrovně členek v oboru …
495 404 913

Česká lékařská komora - Okresní sdružení lékařů Šumperk

 – Naplánovat trasu
Sdružování lékařů a nabídka služeb lékařské profesní …
733 175 403

Česká lékařská komora - Okresní sdružení lékařů

 – Naplánovat trasu
Sdružování lékařů a hájení jejich …
777 555 814

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO ORTOPEDII A TRAUMATOLOGII POHYBOVÉHO ÚSTROJÍ

 – Naplánovat trasu
Poskytování informací o ortopedii a traumatologii pohybového …
602 481 434