Firmy

Okresní agrární komora Mladá Boleslav

 – Naplánovat trasu
Podpora podnikatelských aktivit v zemědělství, potravinářství a …
727 981 065

Zemědělský svaz České republiky, územní organizace Kutná Hora

 – Naplánovat trasu
Ochrana zájmů českých zemědělců, zemědělských družstev a společností v ČR i v zahraničí. Poskytování informačního a právního servisu členům. Svaz je nevládním, nepolitickým a nezávislým sdružením zemědělských obchodních společností, zemědělských družstev, odbytových družstev a dalších …
721 384 518


Okresní hospodářská komora v Příbrami

 – Naplánovat trasu
Nabídka služeb okresní hospodářské …
318 627 784

ZO ČSOP AVES 04/04

 – Naplánovat trasu
Sdružujeme zájemce o ochranu přírody a životního prostředí. Zabýváme druhovou ochranou živočichů, ekologickou výchovou a osvětou. Pořádáme přírodovědné soutěže, přednášky, exkurze i semináře pro …
605 074 610

Středisko ochrany spotřebitele

 – Naplánovat trasu
Poskytování služeb ochrany …
325 501 247

Klub personalistů České republiky, z.s.

 – Naplánovat trasu
Jsme občanské sdružení s právní subjektivitou založené podle zákona o sdružování občanů. Zajišťujeme rozvoj lidských zdrojů a jejich řízení v zájmu jejich optimálního využívání ke společnému prospěchu zaměstnavatelů, zaměstnanců i celé společnosti. Budujeme partnerské …
608 213 331

Stálá konference asociací ve vzdělávání, z.s.

 – Naplánovat trasu
Usilujeme o prosazování koncepčnosti a provázanosti rozhodnutí vzdělávací politiky. Vydáváme tiskové zprávy k tématu vzdělávací politiky a publikací zabývající se inovativními přístupy ve …
607 123 568

Asociace sommelierů ČR z. s.

 – Naplánovat trasu
Asociace sommelierů se zabývá prodejem vína a zvyšováním prestiže restaurací. Zastřešujeme profesionální sommeliery, pracovníky gastronomie, milovníky vín, hotelové školy a gastronomická …
721 873 722

Československá asociace callerů a učitelů, z.s.

 – Naplánovat trasu
Sdružování callerů, cuerů a učitelů příbuzných tanečních směrů a zvyšování jejich profesionální úrovně. Zaměřujeme se také na zprostředkování účinkování českých a slovenských callerů na zahraničních akcích a půjčování nabídkových kazet s ukázkami vydávané hudby. Pořádáme semináře a další …

Svaz pěstitelů cukrovky Čech

 – Naplánovat trasu
Nabídka zastupování členů svazu vůči subjektům s republikovou i zahraniční působností. Svaz spolupracuje na přípravě koncepčních materiálů odvětví cukrovka-cukr, organizuje odborné semináře a řepařské dny a provádí kontrolní činnost při nákupu řepy v cukrovarech a kontrolu …
326 388 186

Okresní hospodářská komora Benešov

 – Naplánovat trasu
Komora nabízí služby podnikatelským subjektům v oblasti podpory exportu, právního i legislativního servisu a …
602 303 203

Zemědělský svaz České republiky, územní organizace Kolín a Praha východ

 – Naplánovat trasu
Ochrana zájmů českých zemědělců, zemědělských družstev a společností v ČR i v zahraničí. Poskytování informačního a právního servisu členům. Svaz je nevládním, nepolitickým a nezávislým sdružením zemědělských obchodních společností, zemědělských družstev, odbytových družstev a dalších …
737 581 835

Společenstvo vulkanizérů ČR, z. s.

 – Naplánovat trasu
Sdružujeme fyzické i právnické osoby podnikající v oboru výroby, oprav, servisu a prodeje pneumatik. Provádíme analýzy změn trhu v prodeji a servisu …
311 679 300