Firmy

JCI South Bohemia, z.s.

 – Naplánovat trasu
Sdružování mladých lidí v manažerských a vedoucích pozicích. Zaměřujeme se na rozvoj a kultivaci tuzemského podnikatelského prostředí, na získávání nových podnikatelských příležitostí a kontaktů, a to nejen na území České …

Zemědělský svaz České republiky, územní organizace České Budějovice a Český Krumlov

 – Naplánovat trasu
Ochrana zájmů českých zemědělců, zemědělských družstev a společností v ČR i v zahraničí. Poskytování informačního a právního servisu členům. Svaz je nevládním, nepolitickým a nezávislým sdružením zemědělských obchodních společností, zemědělských družstev, odbytových družstev a dalších …
602 560 141

Asociace soukromých zemědělců region Písek

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na obhajobu ekonomických, sociálních a odborných zájmů českých soukromých zemědělců v rámci České republiky i ve vztahu k …
608 722 404

Agrokomplex Šumava, s.r.o.

 – Naplánovat trasu
Tvoříme skupinu společností se společným cílem kterým je komplexní, integrovaný systém hospodaření v horské a podhorské části Šumavy při respektování základních přírodních, ekonomických a sociálních …
388 313 240

Česká lékařská komora, okresní sdružení lékařů Strakonice

 – Naplánovat trasu
Sdružování lékařů a hájení jejich …
383 390 615

Česká bioplynová asociace z.s.

 – Naplánovat trasu
Podpora implementace a provozu bioplynových …
602 425 755

Asociace NGV z.s.

 – Naplánovat trasu
Podporujeme implementaci a provoz technologií pro využití zemního plynu a biometanu v …
602 946 758


Občanské sdružení vlastníků lesa - při obci Bernartice

Zajišťujeme poradenskou a servisní činnost ve spolupráci se státní správou a samosprávou v souladu se zájmy vlastníků …

Svaz chovatelů normandského skotu

 – Naplánovat trasu
Účelem svazu je vytvořit členskou základnu pro součinnost chovatelů. Koordinujeme šlechtění normandského skotu po odborné stránce v České republice a zabezpečujeme vedení plemenné …
384 420 081

Asociace soukromých zemědělců region Strakonice

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na obhajoba ekonomických, sociálních a odborných zájmů českých soukromých zemědělců v rámci České republiky i ve vztahu k …
728 063 625

Krajská rada AŠSK ČR Jihočeského kraje

 – Naplánovat trasu
Sdružování školních sportovních klubů a hájení jejich zájmů. Podporujeme pohybové a sportovní aktivity ve školních sportovních klubech v celé republice. Činnost zajišťují převážně odborníci z řad trenérů či učitelů a jejich činnost je …

Česká inspekce životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na problematiku ochrany všech složek životního prostředí, kterými jsou ochrana ovzduší, přírody, vod, lesa a odpadové hospodářství. Zjišťujeme nedostatky, popřípadě škody vzniklé na životním prostředí, jejich příčiny a původce a navrhujeme vhodná preventivní i nápravná …
386 109 111

Asociace školních jídelen České republiky, o. s.

 – Naplánovat trasu
Sdružujeme provozovatele školních …
385 310 257