Firmy

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se sdružováním členů komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Zajišťujeme vydávání odborných časopisů. Poskytujeme informace v technickém …
386 352 881

M - Lobys, s.r.o.

 – Naplánovat trasu
Provoz nezávislého seskupení řeznictví a uzenářství. Nabídka služeb pro specializované prodejny masa a uzenin včetně masných výroben. Zajišťování monitoringu cen, koordinací vstupních dodavatelských cen a všeobecného servisu včetně kompletního specifického …
382 212 231

Asociace soukromých zemědělců region Český Krumlov

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na obhajobu ekonomických, sociálních a odborných zájmů českých soukromých zemědělců v rámci České republiky i ve vztahu k …
777 170 780

Notářská komora v Českých Budějovicích

 – Naplánovat trasu
Organizace dohlížející na řádné vedení notářských úřadů, na činnost, etickou úroveň a odbornou výchovu notářů a jejich …
386 350 692

Zemědělský svaz České republiky, územní organizace Tábor

 – Naplánovat trasu
Ochrana zájmů českých zemědělců, zemědělských družstev a společností v ČR i v zahraničí. Poskytování informačního a právního servisu členům. Svaz je nevládním, nepolitickým a nezávislým sdružením zemědělských obchodních společností, zemědělských družstev, odbytových družstev a dalších …
728 066 974

Oblastní pobočka ČSSI České Budějovice, z.s.

Zajišťujeme shromažďování, analýzu a rozšiřování vědeckého poznání v oblasti stavitelství a propagaci českého stavebnictví v zahraničí. Pořádáme kurzy, semináře a …

Regionální cech Společenstva kominíků Jihočeského kraje

 – Naplánovat trasu
Provozujeme dobrovolnou profesní organizaci sdružující podnikající fyzické a právnické osoby v oboru kominík. Zajišťujeme ochranu a prosazování zájmů svých členů při výkonu jejich …
777 175 518

Asociace NGV z.s.

 – Naplánovat trasu
Podporujeme implementaci a provoz technologií pro využití zemního plynu a biometanu v …
602 946 758

Česká bioplynová asociace z.s.

 – Naplánovat trasu
Podpora implementace a provozu bioplynových …
602 425 755

ZO ČSOP STRAKONICE

 – Naplánovat trasu
Sdružujeme zájemce o ochranu přírody a životního prostředí. Zabýváme druhovou ochranou živočichů, ekologickou výchovou a osvětou. Pořádáme přírodovědné soutěže, přednášky, exkurze i semináře pro …
721 658 244

Občanské sdružení vlastníků lesa - při obci Bernartice

Zajišťujeme poradenskou a servisní činnost ve spolupráci se státní správou a samosprávou v souladu se zájmy vlastníků …

Asociace soukromých zemědělců okresu Tábor

 – Naplánovat trasu
Obhajoba ekonomických, sociálních a odborných zájmů českých soukromých zemědělců v rámci České republiky i ve vztahu k …
603 492 654

Česká lékařská komora, okresní sdružení lékařů Tábor

 – Naplánovat trasu
Sdružujeme lékaře a hájíme jejich …
381 231 067

Asociace soukromých zemědělců region Jindřichův Hradec

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na obhajobu ekonomických, sociálních a odborných zájmů českých soukromých zemědělců v rámci České republiky i ve vztahu k …
724 136 956