Firmy

ALIANCE Optik, s.r.o.

 – Naplánovat trasu
Zprostředkování podpory prodejců …
353 228 885

Obvodní báňský úřad pro území kraje Karlovarského

 – Naplánovat trasu
Vykonáváme inspekční činnost a dozor nad hornickou činností, kontrolujeme, zda se činnosti provádějí v souladu s hornickým zákonem a zajišťujeme vydávání předpisů. Povolujeme uvedení výbušnin do oběhu, vydáváme a ověřujeme osvědčení o odborné způsobilosti a vedeme evidenci dobývaných …
352 350 740

Regionální agrární komora kraje Karlovy Vary

 – Naplánovat trasu
Podpora podnikatelských aktivit v zemědělství, potravinářství a …
354 431 312

Asociace soukromých zemědělců Chebska

 – Naplánovat trasu
Obhajoba ekonomických, sociálních a odborných zájmů českých soukromých zemědělců v rámci České republiky i ve vztahu k …
608 260 730

Generální inspekce bezpečnostních sborů

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na vyhledávání, odhalování a vyšetřování skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin, jehož pachatelem je příslušník Policie České republiky, celník, příslušník Vězeňské služby, příslušník inspekce anebo zaměstnanec těchto útvarů. Navrhujeme …
603 190 848

Asociace Záchranný kruh

 – Naplánovat trasu
Nabízíme tvorbu vzdělávacích materiálů pro pedagogy a záchranáře. Organizujeme vzdělávací akce. Realizujeme preventivně vzdělávací akce pro veřejnost. Spolupracujeme na koncepcích v oblastech běžných rizik a mimořádných …
777 572 576Hospodářská a sociální rada Sokolovska

 – Naplánovat trasu
Sdružení předkládá návrhy strategie a koncepce rozvoje regionu, návrhy na využití finančních prostředků určených na obnovu regionu. Dále podporuje rozvoj zdravotnických služeb, obnovení a rekultivaci životního prostředí. Podporujeme rozvoj zemědělství, zemědělské výroby a …
352 466 015

Česká asociace profesionálních provozovatelů bezpilotních letadel, z.s.

 – Naplánovat trasu
Asociace spojuje profesionální provozovatele bezpilotních letadel za účelem naplňování společného zájmu, kterým je bezpečný, legální, profesionální komerční provoz bezpilotních letadel v …
777 052 475

Asociace kuchařů a cukrářů České republiky, z. s.

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na řešení problematiky kulinářství a gastronomie. Zabýváme se ochranou a podporou oprávněných zájmů členů asociace, organizování gastronomických akcí a dalším. Podílíme se na tvorbě a novele právních předpisů souvisejících s obory gastronomií, výchovnou činností a …
777 674 038

Okresní sdružení České lékařské komory v Karlových Varech

 – Naplánovat trasu
Poskytování poradenství a informací o činnosti organizace. Pořádání …
353 112 295

Asociace dražebníků České republiky

 – Naplánovat trasu
Sdružování podnikatelských subjektů provozujících živnost dražebníka či některou z činností s ní …
353 236 047

Svaz minerálních vod

 – Naplánovat trasu
Sdružujeme výrobce přírodních a ochucených minerálních vod v České …
353 585 160