Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Regionální agrární komora kraje Karlovy Vary

 – Naplánovat trasu
Podpora podnikatelských aktivit v zemědělství, potravinářství a …
354 431 312

ALIANCE Optik, s.r.o.

 – Naplánovat trasu
Zprostředkování podpory prodejců …
353 228 885

Asociace soukromých zemědělců Chebska

 – Naplánovat trasu
Obhajoba ekonomických, sociálních a odborných zájmů českých soukromých zemědělců v rámci České republiky i ve vztahu k …
608 260 730

Obvodní báňský úřad pro území kraje Karlovarského

 – Naplánovat trasu
Vykonáváme inspekční činnost a dozor nad hornickou činností, kontrolujeme, zda se činnosti provádějí v souladu s hornickým zákonem a zajišťujeme vydávání předpisů. Povolujeme uvedení výbušnin do oběhu, vydáváme a ověřujeme osvědčení o odborné způsobilosti a vedeme evidenci dobývaných …
352 350 740


SDRUŽENÍ ZPRACOVATELŮ AUTOVRAKŮ o.s.

 – Naplánovat trasu
Jsme sdružení firem, které ekologicky šetrným způsobem likvidují autovraky. Nabízíme odbornou spolupráci v legislativním procesu, propagování činnosti sdružení vůči příslušným státním orgánům a původcům předmětného odpadu. Poskytujeme poradenství v oblasti nakládání s …
602 550 002

Svaz minerálních vod

 – Naplánovat trasu
Sdružujeme výrobce přírodních a ochucených minerálních vod v České …
353 585 160

Česká sledge hokejová asociace

 – Naplánovat trasu
Rozvoj, propagace a zajišťování činností v oblasti sledge …

Česká školní inspekce - Karlovarský inspektorát

 – Naplánovat trasu
Vykonávání veřejnosprávní kontroly v předškolních a školských zařízeních, ve střediscích a pracovištích praktického vyučování. Poskytování informací pro žáky, rodiče a školy. Zajištění poradenství při podávání stížností, podnětů či …
353 242 221

Česká inspekce životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na problematiku ochrany všech složek životního prostředí, kterými jsou ochrana ovzduší, přírody, vod, lesa a odpadové hospodářství. Zjišťujeme nedostatky, popřípadě škody vzniklé na životním prostředí, jejich příčiny a původce a navrhujeme vhodná preventivní i nápravná …
353 237 330

Česká plemenářská inspekce

 – Naplánovat trasu
Kontrolujeme dodržování povinností stanovených v zákoně o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských …
777 921 158

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje

Provozujeme hospodářskou komoru pro Karlovarský kraj. Nabízíme služby podnikatelským subjektům v oblasti podpory exportu, právního i legislativního servisu a poradenství. Podáváme informace o aktuálním dění v obchodní sféře. Pořádáme konference, školení a různé obchodní …

Česká asociace profesionálních provozovatelů bezpilotních letadel, z.s.

 – Naplánovat trasu
Asociace spojuje profesionální provozovatele bezpilotních letadel za účelem naplňování společného zájmu, kterým je bezpečný, legální, profesionální komerční provoz bezpilotních letadel v …
777 052 475