Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Újezdní úřad Hradiště

První písemná zpráva pochází z roku 1536. Obec se nachází v nadmořské výšce 748 metrů. Na území žije 549 obyvatel. Poskytování služeb Czech …


S.V.I. RUBIKON, s.r.o.

 – Naplánovat trasu
Provoz soukromé spisovny. Nabízíme uložení dokumentů, skartaci dokumentů a metodickou …
774 535 414
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Teplé

 – Naplánovat trasu
Pořádání bohoslužeb a náboženských setkání. K dispozici je sborová knihovna. V našich lavicích sedají mladí i staří, děti a v poslední době i batolata. V neděli se nás schází kolem 35 lidí. Zpíváme z evangelického zpěvníku i novější písně, které nás učí …
353 392 263

Česká sledge hokejová asociace

 – Naplánovat trasu
Rozvoj, propagace a zajišťování činností v oblasti sledge …

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Chebu

 – Naplánovat trasu
Sbor pořádá bohoslužby, biblické hodiny a náboženská …
355 440 007

Český svaz chovatelů Základní organizace Chodov 1

 – Naplánovat trasu
Pořádáme výstavy drůbeže, králíků či holubů ve výstavním …
352 676 325

ZŠ Sokolov, Pionýrů

Základní škola o kapacitě 680 žáků s družinou a jídelnou. Vedeme volejbalový a fotbalový klub a kroužek florbalu. Pořádáme školní soutěže, výlety a exkurze, kulturní, sportovní a společenské akce pro žáky i jejich rodiče. Zajišťujeme volnočasové aktivity pro …

ZŠ praktická a ZŠ speciální Horní Slavkov

Jsme plně organizovaná základní škola se všemi ročníky praktické školy, třídou školy speciální a dvěma třídami základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Součástí školy je také přípravná třída, která je určena pro děti s odkladem školní …

ZŠ Karlovy Vary, Truhlářská

Základní škola pro 650 žáků se školním klubem, jídelnou a školní družinou. Od 1. ročníku je vyučován anglický jazyk, od 6. ročníku pak německý jazyk. Na druhém stupni jsou k dispozici třídy s rozšířenou výukou tělesné …

Řeckokatolická farnost v Karlových Varech

 – Naplánovat trasu
Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání v kostele. Kostel je pozdně gotický. Během období komunistického režimu byl kostel přeměněn na restauraci a teprve po roce 1989 vrácen původnímu účelu. V roce 2005 byl chrám převeden na církev …
731 619 671