Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

ADRA, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytování humanitární a sociální pomoci v tuzemsku i v zahraničí. Poskytujeme okamžitou humanitární pomoc při mimořádných událostech jako jsou povodně, zemětřesení, válečné konflikty a podobně. Zároveň realizujeme dlouhodobé rozvojové …
777 088 871

Dobré Srdce, o.s.

 – Naplánovat trasu
Nabídka pomoci opuštěným a postiženým dětem v České …
603 146 324


Farní charita Lysá nad Labem

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme poskytování sociální pomoci potřebným. Ulehčení v těžkých životních situacích nabízíme seniorům, zdravotně postiženým, lidem bez přístřeší, imigrantům i dětem a celým rodinám ze sociálně vyloučených komunit a z rizikového …
777 959 221

Fond ohrožených dětí - Klokánek

 – Naplánovat trasu
Provoz zařízení pro týrané děti. Poskytování rodinné péče a odborných sociálních i terapeutických služeb s cílem trvale vyřešit smutný osud dítěte. Děti jsou přijímány na základě žádosti rodičů, soudního rozhodnutí, žádosti orgánu sociálně-právní ochrany dětí i samotného …
(1)
724 667 634

Fond ohrožených dětí - Klokánek

 – Naplánovat trasu
Provoz zařízení pro týrané děti. Poskytování rodinné péče a odborných sociálních i terapeutických služeb s cílem trvale vyřešit smutný osud dítěte. Děti jsou přijímány na základě žádosti rodičů, soudního rozhodnutí, žádosti orgánu sociálně-právní ochrany dětí i samotného …
724 567 548

Středisko NADĚJE Osvobození - Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

 – Naplánovat trasu
Provoz nízkoprahového zařízení pro děti a mládež ve věku od 6 do 26 let s kapacitou 30 osob. Zvýšení motivace dětí k osobnímu vzdělávání pro budoucí pracovní uplatnění. Zvýšení nebo udržení sociálních dovedností v oblasti komunikace, empatie, asertivita, kooperace a …
608 537 281

Dům Naděje Želetická

 – Naplánovat trasu
Poskytování pomoci potřebným lidem. Provoz nízkoprahového zařízení pro děti a mládež. Nabídka psychologického poradenství. Zaměřujeme se na duchovní, zdravotní, sociální, hmotnou, stravovací a ubytovací pomoc lidem v nouzi. Pomoc při uplatňování práv a při obstarávání osobních …
416 797 511

Maminky v nouzi

 – Naplánovat trasu
Občanské sdružení, které umožňuje lepší život dětem a matkám z nepříznivých …
722 770 128

Fond ohrožených dětí - Klokánek

 – Naplánovat trasu
Provoz zařízení pro týrané děti. Poskytování rodinné péče a odborných sociálních i terapeutických služeb s cílem trvale vyřešit smutný osud dítěte. Děti jsou přijímány na základě žádosti rodičů, soudního rozhodnutí, žádosti orgánu sociálně-právní ochrany dětí i samotného …
724 667 677

Nadace Naše dítě

 – Naplánovat trasu
Nabídka pomoci týraným, zneužívaným, handicapovaným, ohroženým a opuštěným dětem, které se ocitly v obtížné životní situaci. Poskytování pomoci formou přímé finanční podpory, osvětové činnosti i prosazování legislativních úprav směřujících k zlepšení systému ochrany …
266 727 999Nadace dětem Terezy Maxové, nadace

 – Naplánovat trasu
Posláním nadace je umožnit každému dítěti zdravý a bezpečný život v rodinném prostředí. Zabýváme se prevencí nežádoucího odebrání z rodinného prostředí. Podporujeme náhradní rodičovství a kompenzujeme nedostatky ústavní výchovy. Pomáháme dětem na regionální i celostátní …
257 474 529