Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

NADĚJE

 – Naplánovat trasu
Poskytování morální, duchovní, sociální, lékařské a hmotné pomoci potřebným lidem. Provoz nízkoprahového zařízení pro děti a mládež s podporou rozvoje informační a počítačové gramotnosti žáků. Nabídka sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi s fakultativní službou …
377 456 912

Oblastní spolek ČČK Plzeň jih + sever

 – Naplánovat trasu
Organizace poskytuje zdravotnické, záchranné, sociální a humanitární služby, organizuje a podporuje sociální a zdravotní výchovu mládeže. Zajištění táborů, rekondičních pobytů, kurzů a zdravotního dozoru. Pořádání krajských, oblastních a republikových soutěží pro děti a …
607 610 001

ADRA, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytování humanitární a sociální pomoci v tuzemsku i v zahraničí. Poskytujeme okamžitou humanitární pomoc při mimořádných událostech jako jsou povodně, zemětřesení, válečné konflikty a podobně. Zároveň realizujeme dlouhodobé rozvojové …
602 123 067

Sdružení Souzvuk Plzeň na pomoc osobám sociálně potřebným

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme rehabilitační a poradenské služby zaměřené na osoby sociálně potřebné či …
776 384 555

Občanské sdružení ProCit, z.s.

 – Naplánovat trasu
V rámci odborných programů nabízíme zejména poradenské a terapeutické služby speciálního pedagoga, vzdělávací aktivity pro rodiče i odborníky, nácviky sociálních dovedností a komplexní diagnostiku poruch autistického …
777 700 766

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR - okresní výbor Příbram

 – Naplánovat trasu
Nabízíme odborné rehabilitační a rekondiční programy zdravotně postiženým civilizačními chorobami. Poskytujeme osobní pomoc, doprovod k lékaři, na úřady i dohled. Zajišťujeme kurzy koordinace, trénování paměti a zvýšení počítačové gramotnosti. Pořádáme taneční odpoledne a klubová …
318 637 531

Oblastní spolek Českého červeného kříže Strakonice

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme zdravotnické, záchranné, sociální a humanitární služby. Organizujeme i podporujeme sociální či zdravotní výchovu mládeže. Umožňujeme darování …
383 332 394

Městský ústav sociálních služeb Strakonice

 – Naplánovat trasu
Provoz denního stacionáře pro mentálně postižené děti, mládež i …
383 322 241

Centrum dobré vůle, humanitární sdružení Cheb

 – Naplánovat trasu
Činnost pro rodiny s vážně nemocnými a postiženými dětmi včetně dobrovolnictví. Poskytování rad a právní i sociální …
354 423 451

Vzdělávací institut sv. Jana N. Neumanna, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Naší snahou je poskytnout široké spektrum informací a zkušeností v otázkách přímé zdravotnické a zdravotně sociální péče o těžce nemocné a umírající …
731 604 432

NADĚJE

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme duchovní, morální, zdravotní, sociální, stravovací a ubytovací pomoc lidem v nouzi. Dále se také zaměřujeme na hmotnou, právní, vzdělávací a poradenskou pomoc. Věnujeme se osamělým, zdravotně postiženým a společensky vyloučeným lidem. Zajišťujeme také kurzy pro …
222 521 110

Helping Hands, nadační fond

 – Naplánovat trasu
Jsme nadace zaměřená na přímou či nepřímou materiální nebo finanční podporu a pomoc sociálně nebo zdravotně slabým, ohroženým či postiženým …
251 613 237


Nadace Národ dětem

 – Naplánovat trasu
Poskytování humanitní pomoci nemocným dětem hospitalizovaným na Klinice dětské onkologie Fakultní nemocnice v Praze 5 …
224 436 421