Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

ZZC Balková

 – Naplánovat trasu
Provozujeme zařízení pro zajištění cizinců, kterým bylo vydáno pracovníky cizinecké policie rozhodnutí o správním vyhoštění a o …
974 320 901

Oblastní spolek ČČK Plzeň - město a Rokycany

 – Naplánovat trasu
Organizace poskytuje zdravotnické, záchranné, sociální a humanitární služby, organizuje a podporuje sociální a zdravotní výchovu …
377 221 170

Plzeňská potravinová banka

 – Naplánovat trasu
Shromažďování přebytečných potravin, jejich skladování a přidělování organizacím poskytujícím pomoc lidem v nouzi. Zásobování místních neziskových organizací a sociálních institucí masnými výrobky, trvanlivými, mraženými a chlazenými potravinami. Nabídka vzdělávacích programů dané …
602 434 535

Rotary club Plzeň

 – Naplánovat trasu
Služby a pomoc v mezinárodní spolupráci ve sféře humanitární, sociální a …
377 328 209

Oblastní spolek Českého červeného kříže Domažlice

 – Naplánovat trasu
Organizace poskytuje zdravotnické, záchranné, sociální a humanitární služby, organizuje a podporuje sociální a zdravotní výchovu …
379 722 514

Oblastní spolek ČČK Plzeň jih + sever

 – Naplánovat trasu
Organizace poskytuje zdravotnické, záchranné, sociální a humanitární služby, organizuje a podporuje sociální a zdravotní výchovu mládeže. Zajištění táborů, rekondičních pobytů, kurzů a zdravotního dozoru. Pořádání krajských, oblastních a republikových soutěží pro děti a …
607 610 001

ADRA, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytování humanitární a sociální pomoci v tuzemsku i v zahraničí. Poskytujeme okamžitou humanitární pomoc při mimořádných událostech jako jsou povodně, zemětřesení, válečné konflikty a podobně. Zároveň realizujeme dlouhodobé rozvojové …
602 123 067

Člověk v tísni, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme realizace humanitárních i rozvojových projektů v krizových oblastech světa, podporu snah o demokratizaci a dodržování lidských práv. Zabýváme se sociální integrací, osvětou či vzděláváním ohledně problematiky chudoby, migrace a porušování lidských …
377 240 090

Oblastní spolek ČČK Tachov

 – Naplánovat trasu
Organizace poskytuje zdravotnické, záchranné, sociální a humanitární služby, organizuje a podporuje sociální a zdravotní výchovu …
374 722 134

Slunce dětem

 – Naplánovat trasu
Pomoc dětem tělesně i duševně handicapovaným, postiženým vážnou nemocí nebo umístěným a vychovávaným v dětských domovech či obdobných …
773 637 166

NADĚJE

 – Naplánovat trasu
Poskytování morální, duchovní, sociální, lékařské a hmotné pomoci potřebným lidem. Provoz nízkoprahového zařízení pro děti a mládež s podporou rozvoje informační a počítačové gramotnosti žáků. Nabídka sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi s fakultativní službou …
377 456 912

Oblastní spolek ČČK Klatovy

 – Naplánovat trasu
Organizace poskytuje zdravotnické, záchranné, sociální a humanitární služby, organizuje a podporuje sociální a zdravotní výchovu …
376 312 881

Fond ohrožených dětí - Klokánek

 – Naplánovat trasu
Provoz zařízení pro týrané děti. Poskytování rodinné péče a odborných sociálních i terapeutických služeb s cílem trvale vyřešit smutný osud dítěte. Děti jsou přijímány na základě žádosti rodičů, soudního rozhodnutí, žádosti orgánu sociálně-právní ochrany dětí i samotného …
378 606 855

Sdružení Souzvuk Plzeň na pomoc osobám sociálně potřebným

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme rehabilitační a poradenské služby zaměřené na osoby sociálně potřebné či …
776 384 555