Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

YMCA Setkání

 – Naplánovat trasu
Organizování společenských aktivit pro děti a mládež a humanitárních akcí na pomoc potřebným lidem doma i v …
731 625 615

Centrum nové naděje z.ú.

 – Naplánovat trasu
Zprostředkování informací a rad potřebných k řešení obtížných situací občanů. Nabídka sociálního poradenství a terapeutických služeb obětem násilí. Provozujeme centrum pro rodinu. Zajišťujeme asistenci osobám se zrakovým postižením nebo sluchovým …
558 629 223

International Humanity

 – Naplánovat trasu
Personální a materiální podpora zdravotnických zařízení v rozvojových zemích formou léků, zdravotnického a jiného …
595 703 350

Oblastní spolek Českého červeného kříže Opava

 – Naplánovat trasu
Organizace poskytuje zdravotnické, záchranné, sociální a humanitární služby, organizuje a podporuje sociální a zdravotní výchovu …
737 073 254

Oblastní spolek Českého červeného kříže Bruntál

 – Naplánovat trasu
Organizace poskytuje zdravotnické, záchranné, sociální a humanitární služby, organizuje a podporuje sociální a zdravotní výchovu …
554 715 961

Dobrá rodina - MgA. Andrej Vyoral, ArtD.

 – Naplánovat trasu
Sdružení pro ranou pěstounskou péči pořádá semináře, poskytuje poradenství a pomáhá při realizaci pěstounské péče. Pořádáme semináře a individuální i skupinová sezení. Zaměřujeme se také na kurzy pro laickou i odbornou veřejnost, pro pěstouny a pro zaměstnance orgánů sociálně-právní ochrany …
733 138 874

Oblastní spolek ČČK Frýdek-Místek

 – Naplánovat trasu
Organizace poskytuje zdravotnické, záchranné, sociální a humanitární služby, organizuje a podporuje sociální a zdravotní výchovu …
777 332 518

ADRA, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytování humanitární a sociální pomoci v tuzemsku i v zahraničí. Poskytujeme okamžitou humanitární pomoc při mimořádných událostech jako jsou povodně, zemětřesení, válečné konflikty a podobně. Zároveň realizujeme dlouhodobé rozvojové …
737 913 114

Krystal Help o.s.

 – Naplánovat trasu
Provoz sdružení, které se zabývá prací s drogově závislými. Zaměření na služby zařízení a jejich zkvalitnění, rozšíření a zefektivnění práce i kvality týmu. Řešení dostupnosti a návštěvnosti zařízení pro experimentátory a uživatele omamných a psychotropních …
554 620 177

Oblastní spolek ČČK Karviná

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme zdravotnické, záchranné, sociální a humanitní služby. Organizujeme a podporujeme sociální a zdravotní výchovu mládeže. Zajišťujeme kurzy, školení a výuku první pomoci. Darujeme …
596 312 206

Středisko volného času Klíč

 – Naplánovat trasu
Zajišťování využití volného času pro zájemce všech věkových kategorií. Organizování pravidelných i příležitostných zájmových aktivit a táborů. Možnost zapsání se do zájmových kroužků. Nabízíme kroužek angličtiny, keramiky, tance, dramatický kroužek a …
732 646 125

ROTARACT CLUB OSTRAVA CITY

 – Naplánovat trasu
Organizace mladých lidí ve věku 18 až 30 let, která se snaží dosáhnout pozitivních změn a pomáhá zlepšit život lidí kolem …
728 739 741

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s. základní organizace-ONKO ISIS-OPAVA

 – Naplánovat trasu
Pomoc a zlepšování kvality života onkologickým pacientům. Pořádání rehabilitačních a rekondičních …
604 890 052

Domov Jistoty

 – Naplánovat trasu
Nabídka chráněného bydlení. Poskytování pomoci při zajištění stravy, při chodu domácnosti, sociálně terapeutické činnosti. Zprostředkování kontaktu se společenským …
596 014 046