Firmy

Dobrá rodina - MgA. Andrej Vyoral, ArtD.

 – Naplánovat trasu
Sdružení pro ranou pěstounskou péči pořádá semináře, poskytuje poradenství a pomáhá při realizaci pěstounské péče. Pořádáme semináře a individuální i skupinová sezení. Zaměřujeme se také na kurzy pro laickou i odbornou veřejnost, pro pěstouny a pro zaměstnance orgánů sociálně-právní ochrany …
733 138 874

KOLA PRO AFRIKU, obecně prospěšná společnost

 – Naplánovat trasu
Pořádáme sběr opotřebených silničních i horských kol, které pomohou africkým dětem dostávat se do …
603 883 509

Domov Jistoty

 – Naplánovat trasu
Nabídka chráněného bydlení. Poskytování pomoci při zajištění stravy, při chodu domácnosti, sociálně terapeutické činnosti. Zprostředkování kontaktu se společenským …
734 692 919

Oblastní spolek Českého červeného kříže Opava

 – Naplánovat trasu
Organizace poskytuje zdravotnické, záchranné, sociální a humanitární služby, organizuje a podporuje sociální a zdravotní výchovu …
737 073 254

Potravinová banka v Ostravě, o. s.

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme shromažďování přebytečných potravin, jejich skladování a přidělování organizacím poskytujícím pomoc lidem v nouzi. Zásobujeme místní neziskové organizace a sociální instituce masnými výrobky, trvanlivými, mraženými a chlazenými potravinami. Nabízíme vzdělávací programy dané …
591 140 004

ROTARACT CLUB OSTRAVA CITY

 – Naplánovat trasu
Organizace mladých lidí ve věku 18 až 30 let, která se snaží dosáhnout pozitivních změn a pomáhá zlepšit život lidí kolem …
728 739 741

Občanské sdružení při Základní škole speciální Diakonie ČCE Ostrava - Škola plná zážitků

 – Naplánovat trasu
Naším cílem je podpora vzdělávaní našich dětí. Přispíváme škole dobrovolnou pomocí, materiálními a finančními prostředky. Zlepšujeme prostředí školy, předáváme podněty a doporučení ke koncepci výchovně vzdělávací soustavy. Podporujeme realizaci výchovně vzdělávacích, sportovních a kulturních …

Sdružení azylových domů v ČR, o.s.

 – Naplánovat trasu
Sdružení spojuje osoby a organizace zabývající se lidmi bez přístřeší a vytváří pro ně odborné …
596 630 186

Transfúzní služba, a.s.

Zabýváme se zásobováním transfúzními přípravky a zajištěním správných hemoterapeutických postupů od výrobce k pacientovi dle evropské legislativy. Naším cílem je zajistit funkčnost strategických transfúzních zařízení, dotaci krevních bank a dostupnost lékových forem z frakcionace a dalších …

Oblastní spolek Českého červeného kříže Bruntál

 – Naplánovat trasu
Organizace poskytuje zdravotnické, záchranné, sociální a humanitární služby, organizuje a podporuje sociální a zdravotní výchovu …
554 715 961

Východoevropské vzdělávací a kulturní centrum, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme obecně prospěšnou společnost orientovanou na oblast mezietnických vztahů a mírotvorné činnosti. Sdružujeme zájemce z Evropy i z ostatního světa, kterým se dostává možnost seznámit se s problematikou tzv. peacebuildingu a zejména s jeho praktickou stránkou přímo v …
603 878 744

Lions Club International Opava

 – Naplánovat trasu
Rozvíjíme přátelství mezi lidmi různých ras a národů, podporujeme základní hodnoty poctivosti a slušnosti mezi lidmi. Pořádáme kulturní a společenské akce pro lidi různých národností. V posledních letech se soustředíme na prevenci a léčbu různých onemocnění zraku, především na africkém …
723 451 249

YMCA Setkání

 – Naplánovat trasu
Organizování společenských aktivit pro děti a mládež a humanitárních akcí na pomoc potřebným lidem doma i v …
731 625 615