Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Nadace ČEZ

 – Naplánovat trasu
Nadace byla zřízena za účelem dosahování obecně prospěšných cílů, zejména v oblasti rozvoje duchovních hodnot, vědy, vzdělání, sportu, ochrany lidského zdraví, lidských práv nebo jiných humanitárních hodnot či ochrany kulturních památek a životního …
591 113 759

Nadační fond pro srdce Hané

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na možnosti posílení prevence, diagnostiky a léčby ischemické choroby srdeční. Vyučujeme resuscitaci. Provozujeme Klub kardiaků a kondiční program Pro srdce Hané. Organizujeme zábavně-vzdělávací program Šňůra života na téma neodkladné …
588 443 201

Nadace Haimaom

 – Naplánovat trasu
Nadace podporuje transplantace kostní dřeně a pomáhá lidem s krevními nádory a vrozenými poruchami krevního srážení. Napomáháme zlepšit prostředí pro léčbu nemocných s chorobami krvetvorných buněk, zvýšit vybavenost pracoviště o nové moderní přístroje, zajistit a podporovat edukační …
588 444 360

Nadační fond fetální medicíny

 – Naplánovat trasu
Nadačního fond podporuje vznik a činnosti center péče o nenarozený plod ČR. Cílem fondu je prevence dědičných onemocnění a vrozených vývojových vad, podpora ekologických programů, rozvoj péče o nenarozeného jedince, spolupráce s rodičovskými organizacemi zdravotně handicapovaných dětí, …
588 444 463

Endochirurgie - 31, nadační fond

 – Naplánovat trasu
Specializujeme se na podporu rozvoje moderní chirurgické techniky a technologií používaných na chirurgickém oddělení. Zabýváme se péčí o zdraví, vzděláváním, duševní a tělěsnou kulturou. Realizujeme nákupy moderních lékařských přístrojů a technologií i odborné …
577 214 533

Nadační fond ProPohyb

 – Naplánovat trasu
Provozujeme nadaci s nabídkou bezplatných konzultací pro pacienty i lékaře. Poskytování finančních příspěvků jednotlivcům a rodinám s oprávněným nárokem na zdravotní pomůcky. Zajistíme pomoc s výběrem zdravotních …
576 519 381

Nadační fond Vita Humana

 – Naplánovat trasu
Podpora léčebně-preventivních opatření u rodin s rizikem přenosu dědičně podmíněných onemocnění, podpora léčby neplodnosti s genetickými …


Nadace Šance 21.

 – Naplánovat trasu
Podpora výzkumu a vývoje léčby prostřednictvím kmenových …
605 257 817

Nadace sv. Františka z Assisi

 – Naplánovat trasu
Provoz nadace poskytující zdravotnický materiál do Indie. Vydává občasník …

Nadace orientačního běhu

 – Naplánovat trasu
Podpora a rozvoj orientačního běhu a dalších sportů napomáhajících zvyšování fyzické kondice, regenerace organismu nebo jsou jinak zdraví prospěšné. Ochrana a tvorba životního prostředí se zaměřením na přírodní prostory, které jsou uvedenými sporty …
541 233 821

Nadační fond Zdraví a vzdělání

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se péčí o zdraví a rozvoj vzdělávání handicapovaných …
731 400 005

Nadace Zdraví pro Moravu

 – Naplánovat trasu
Propagujeme zdravý životní styl a organizujeme klimatické léčebné pobyty chronicky nemocným alergikům, astmatikům a tělesně postiženým lidem. Pořádáme divadelní představení. Zaměřujeme se také na zlepšení psychosomatického stavu seniorů. Věnujeme se problematice …
603 420 526