Firmy

Nadační fond Základní školy Orlová - Lutyně, Ke Studánce 1050

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na rozšíření výuky na …
596 511 789

Nadace ČEZ

 – Naplánovat trasu
Nadace byla zřízena za účelem dosahování obecně prospěšných cílů, zejména v oblasti rozvoje duchovních hodnot, vědy, vzdělání, sportu, ochrany lidského zdraví, lidských práv nebo jiných humanitárních hodnot či ochrany kulturních památek a životního …
591 113 759

Charita Frýdek-Místek - Poradenské centrum

 – Naplánovat trasu
Nabídka pomoci lidem, kteří se ocitli v obtížné životní …
595 171 681

Charita Bohumín

 – Naplánovat trasu
Sběr a výdej šatstva, obuvi, lůžkovin, hraček, dětských a kojeneckých potřeb či domácích potřeb pro občany v obtížné životní …
736 766 021

Charitní dům pro matky v tísni

 – Naplánovat trasu
Nabídka pomoci formou azylového bydlení určeného matkám s dětmi v obtížné životní …
(1)
558 711 704

Nadace Patrik dětem

 – Naplánovat trasu
Integrace handicapovaných dětí mezi jejich …
737 208 134


Sdružení azylových domů v ČR, o.s.

 – Naplánovat trasu
Sdružení spojuje osoby a organizace zabývající se lidmi bez přístřeší a vytváří pro ně odborné …
596 630 186

Nadace střední školy hotelové, obchodní a polygrafické

 – Naplánovat trasu
Provozujeme nadaci se zaměřením na podporu studijních, badatelských a uměleckých projektů či publikační …
558 746 149

ANIMA VIVA z.s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme sociální poradnu. Nabízíme sociálně-právní poradenství a pomoc při jednání s úřady či prosazování práv i zájmů psychicky nemocných. Dále nabízíme poradenství v oblasti vzdělávání, sociální rehabilitace, vyhledání další odborné …
739 404 544

SALUS, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Nabízíme ubytování pro rodiče a děti v nouzi. Provádíme sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí. Poskytujeme pomoc dětem postiženými akutní, osobní či rodinnou …
(1)
556 810 160

Nadační fond Betlém nenarozeným

 – Naplánovat trasu
Podporujeme projekty zaměřené na ochranu života, především na ochranu dětí před narozením, rozvíjíme také humanitární …
595 173 806

Nadační fond SZŠ v Opavě

 – Naplánovat trasu
Naším cílem je podpora rozvoje moderních metod výchovně vzdělávacího programu, poznávání zdravotnických a školských zařízení v ČR a dle možností i v zahraničí, sociálně slabých i talentovaných žáků. Poskytujeme pomoc při zajišťování učebnic a jejich distribuci žákům …
553 712 313