Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Nadace při Gymnáziu Bezruče Frýdek-Místek

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se podporou a rozvojem výchovně vzdělávacího procesu včetně ochrany i tvorby životního prostředí areálu …
558 433 515

Nadace OKD

 – Naplánovat trasu
Podporujeme neziskové organizace, které pomáhají potřebným, zlepšují úroveň sociální péče, volnočasových aktivit, kulturního vyžití i životního prostředí. Podpora je poskytnuta projektům z nejrůznějších oblastí, které přinášejí regionu a jeho obyvatelům …
725 741 195

Nadační fond SZŠ v Opavě

 – Naplánovat trasu
Naším cílem je podpora rozvoje moderních metod výchovně vzdělávacího programu, poznávání zdravotnických a školských zařízení v ČR a dle možností i v zahraničí, sociálně slabých i talentovaných žáků. Poskytujeme pomoc při zajišťování učebnic a jejich distribuci žákům …
553 712 313

Nadační fond NABLA

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se shromažďováním finančních prostředků na podporu vzdělávání talentovaných studentů (obory matematické, technické, přírodovědné) a podpory těchto studentů. Zaměřujeme se na žáky a studenty Moravskoslezského …

Nadace střední školy hotelové, obchodní a polygrafické

 – Naplánovat trasu
Provozujeme nadaci se zaměřením na podporu studijních, badatelských a uměleckých projektů či publikační …
558 746 149

Nadační fond SŠIEŘ Rožnov pod Radhoštěm

 – Naplánovat trasu
Podpora a rozvoj výchovně vzdělávacího procesu v odborné a jazykové oblasti. Podpora sportovních, společenských a kulturních aktivit žáků …

Nadační fond Jakuba Škody

 – Naplánovat trasu
Snaha o modernizaci výchovně vzdělávacího procesu a o rozvoj mezinárodní spolupráce se školami obdobného …
581 210 486

Nadační fond Martinus Centrum Olomouc

 – Naplánovat trasu
Nadační fond podporuje výzkum …
585 428 642


Centrum podpory cizinců

 – Naplánovat trasu
Nabídka sociálního, pracovního poradenství, vzdělávacích kurzů v oblasti českého jazyka a práce s počítačem pro …
581 111 550

Svět vzdělání, z. s.

 – Naplánovat trasu
Provoz konceptu rozšířené výuky pro děti prvního stupně ZŠ. Jedná se o navázání na běžný studijní program základní školy, který je doplněný o jednu vyučovací hodinu denně. Veškerá výuka probíhá ve škole a přímo navazuje na rozvrh třídy. Jde o hodiny anglického jazyka, logiky a osobnostního …
739 992 212


Nadace Synot

 – Naplánovat trasu
Nabídka podpory pro děti k rozvoji vzdělání, kultury a …
572 410 123

Nadace Josefa Plívy

 – Naplánovat trasu
Podporujeme kulturu a vzdělanost mládeže. Snažíme se o prohlubování mezinárodních styků zejména u mladé generace. Našim cílem je spolupráce při záchraně historických objektů, zlepšování životního prostředí a charitatiní činnosti. Zaměřujeme se na podporu spolkové …
461 530 237