Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Nadační fond Martinus Centrum Olomouc

 – Naplánovat trasu
Nadační fond podporuje výzkum …
585 428 642

Centrum podpory cizinců

 – Naplánovat trasu
Nabídka sociálního, pracovního poradenství, vzdělávacích kurzů v oblasti českého jazyka a práce s počítačem pro …
581 111 550

Nadační fond Jakuba Škody

 – Naplánovat trasu
Snaha o modernizaci výchovně vzdělávacího procesu a o rozvoj mezinárodní spolupráce se školami obdobného …
581 210 486

Svět vzdělání, z. s.

 – Naplánovat trasu
Provoz konceptu rozšířené výuky pro děti prvního stupně ZŠ. Jedná se o navázání na běžný studijní program základní školy, který je doplněný o jednu vyučovací hodinu denně. Veškerá výuka probíhá ve škole a přímo navazuje na rozvrh třídy. Jde o hodiny anglického jazyka, logiky a osobnostního …
739 992 212

Nadace Josefa Plívy

 – Naplánovat trasu
Podporujeme kulturu a vzdělanost mládeže. Snažíme se o prohlubování mezinárodních styků zejména u mladé generace. Našim cílem je spolupráce při záchraně historických objektů, zlepšování životního prostředí a charitatiní činnosti. Zaměřujeme se na podporu spolkové …
461 530 237

Nadační fond SZŠ v Opavě

 – Naplánovat trasu
Naším cílem je podpora rozvoje moderních metod výchovně vzdělávacího programu, poznávání zdravotnických a školských zařízení v ČR a dle možností i v zahraničí, sociálně slabých i talentovaných žáků. Poskytujeme pomoc při zajišťování učebnic a jejich distribuci žákům …
553 712 313

Nadační fond Základní školy Komenského, Letohrad

 – Naplánovat trasu
Naším cílem je rozvoj duchovních a fyzických hodnot a vzdělanosti žáků naší …


Nadační fond NABLA

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se shromažďováním finančních prostředků na podporu vzdělávání talentovaných studentů (obory matematické, technické, přírodovědné) a podpory těchto studentů. Zaměřujeme se na žáky a studenty Moravskoslezského …

Nadační fond Lepší vyhlídky

 – Naplánovat trasu
Chceme poskytovat kvalitní vzdělávací systém v oblasti soft skills pro mladé lidi. Chceme našim studentům umožňovat realizaci jejich plánů a podnikatelských záměrů, tak, aby naplňovali svou životní vizi. Prostřednictvím vzdělávání mladých lidí chceme pozitivně ovlivnit budoucnost této …
608 198 189

Nadační fond Kociánka

 – Naplánovat trasu
Shromažďování a vynakládání finančních prostředků na zlepšení a zkvalitnění péče o děti a mládež s tělesným …
515 504 201

Nadace Envioptimum

 – Naplánovat trasu
Organizace celostátní soutěže diplomových prací z oblasti ochrany a tvorby životního …
603 826 910

Nadační fond SŠIEŘ Rožnov pod Radhoštěm

 – Naplánovat trasu
Podpora a rozvoj výchovně vzdělávacího procesu v odborné a jazykové oblasti. Podpora sportovních, společenských a kulturních aktivit žáků …

Lýskův nadační fond

 – Naplánovat trasu
Činnost nadačního fondu zaměřeného na vzdělávání dětí v oblasti hudby a hudební …
737 606 784