Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Nadační fond pro srdce Hané

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na možnosti posílení prevence, diagnostiky a léčby ischemické choroby srdeční. Vyučujeme resuscitaci. Provozujeme Klub kardiaků a kondiční program Pro srdce Hané. Organizujeme zábavně-vzdělávací program Šňůra života na téma neodkladné …
588 443 201

Nahlas o.s.

 – Naplánovat trasu
Pomáháme dětem a rodinám, které v důsledku onemocnění pneumokokovou nebo meningokovou infekcí mají trvale poškozené zdraví. Podporujeme masovou osvětu a prevenci. Poskytujeme odborné poradenství v lékařské i právní oblasti. Pořádáme sbírky a benefiční akce a zajišťujeme …
581 224 123

Středisko sociální prevence Olomouc

 – Naplánovat trasu
Provozujeme linku důvěry pro děti a mládež. Nabízíme krizovou pomoc a rodinné …
588 507 523

Charita Kojetín

 – Naplánovat trasu
Nabídka pomoci a azylového ubytování matkám s dětmi, které se ocitly v obtížné životní situaci. Zvýšit povědomí uživatelek o možnostech řešení jejich situace. Usnadnit a zprostředkovat přístup k pomoci dalších odborníků. Zajistit bezpečí a zázemí po dobu, kterou potřebují ke zvládnutí …
581 761 152

Nadace Haimaom

 – Naplánovat trasu
Nadace podporuje transplantace kostní dřeně a pomáhá lidem s krevními nádory a vrozenými poruchami krevního srážení. Napomáháme zlepšit prostředí pro léčbu nemocných s chorobami krvetvorných buněk, zvýšit vybavenost pracoviště o nové moderní přístroje, zajistit a podporovat edukační …
588 444 360

Nadační fond Větrník

 – Naplánovat trasu
Účelem nadačního fondu je podpora a zajištění vzdělávání dětí a mládeže ze sociálně slabých rodin nebo ze sociálně znevýhodněného prostředí a podpora projektů, programů a aktivit právnických a fyzických osob zaměřených na oblasti sociální, humanitární a …
732 158 073

Nadace prof. Vejdovského

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se vzděláváním a péčí o zrakově …
608 422 061

Nadační fond SPŠE Mohelnice

 – Naplánovat trasu
Účelem nadačního fondu je přispívat ke zkvalitňování školní …
583 430 366

Nadace Bezpečná Olomouc

 – Naplánovat trasu
Realizujeme projekty týkající se bezpečnosti v našem …
607 529 413

Centrum sociálních služeb Uničov

 – Naplánovat trasu
Poskytování pomoci občanům při zvládání jejich obtížných životních situací, které souvisí se ztrátou bydlení. Snažíme se podporovat klienty k optimálnímu řešení své sociální situace a začlenění se do …
585 054 446

Nadační fond Martinus Centrum Olomouc

 – Naplánovat trasu
Nadační fond podporuje výzkum …
585 428 642

Nadační fond Jakuba Škody

 – Naplánovat trasu
Snaha o modernizaci výchovně vzdělávacího procesu a o rozvoj mezinárodní spolupráce se školami obdobného …
581 210 486

Nadace Karla staršího ze Žerotína

 – Naplánovat trasu
Účelem nadace je podpora záchrany, obnovy a kulturně přiměřeného využití nemovitých i movitých památkově hodnotných …
603 452 332

Bílý kruh bezpečí, z.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytování odborné a diskrétní pomoci obětem a svědkům trestných činů včetně morální a emocionální podpory. Zaměřujeme se na psychologické a sociální poradenství a další. Zajišťujeme morální a emocionální podporu, setkání s psychologem a …
585 423 857