Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Cyrilometodějský nadační fond

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se rozvojem duchovních a vzdělávacích hodnot. Poskytujeme charitativní a sociální služby. Zajišťujeme ochranu kulturních památek i lidských …
721 474 616


Nadace Františka Faltuse

 – Naplánovat trasu
Podporujeme vzdělání a práci studentů a pedagogů v oboru stavebních ocelových konstrukcí na Fakultě stavební ČVUT v Praze. Nadace je zřízena k uctění památky dlouholetého profesora ČVUT v Praze, který byl zakladatelem svařovaných ocelových konstrukcí v …
224 354 757

Nadace 17. listopadu

 – Naplánovat trasu
Podpora vzdělávání nadaných studentů ze sociálně slabších vrstev na Fakultě stavební ČVUT v …
224 354 542

Nadační fond Arnošta z Pardubic, nadační fond

 – Naplánovat trasu
Podporujeme vzdělávací, výzkumné, informační i propagační činnosti a studentské aktivity Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, která si nemůže na svou činnost vydělávat placenou expertní a výzkumnou činností. Shromažďujeme proto příspěvky sloužící výlučně na provoz této …
220 181 561

Nadační fond PLASTY a PRYŽE

 – Naplánovat trasu
Rozvoj výuky a zlepšení studijních, materiálních, životních a pracovních podmínek studentů. Usilujeme také o rozvoj oblastí souvisejících s využitím druhotných surovin, péčí o životní prostředí či péčí o ochranu občanů České republiky. Organizujeme exkurze …

Zvoníčkova nadace Fakulty strojní ČVUT v Praze

 – Naplánovat trasu
Provozujeme nadaci podporující činnost související se zvyšováním úrovně ve všech oborech studia na Fakultě strojní ČVUT v …
224 352 681

Nadační fond pro biomechaniku člověka

 – Naplánovat trasu
Provozujeme nadaci podporující činnost v oblasti biomechaniky na Fakultě strojní ČVUT v Praze. Zaměřujeme se i na podporu odborných stáží studentů, doktorandů, pedagogů a odborníků na tuzemských i zahraničních pracovištích, publikační činnosti vědeckých pracovníků a …

Nadační fond ČVUT Stanislava Hanzla

 – Naplánovat trasu
Podpora studia a studentů studijních programů akreditovaných na fakultách a vysokoškolských ústavech ČVUT v …

Nové Česko, nadační fond

 – Naplánovat trasu
Jsme nezisková organizace. Disponuje licenčními právy k celé řadě patentů. Díky spolupráci s klienty a předními mezinárodními odborníky navrhuje a vytváří interaktivní vzdělávací centra či muzea, která si návštěvníci zapamatují na celý …
774 724 757

Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových

 – Naplánovat trasu
Připravovujeme a podporujeme projekty, které pomáhají spoluobčanům při jejich začleňování do plnohodnotného života. Prioritou projektů nadačního fondu je podpora různých forem vzdělávání. Pomáháme těm, kteří se z hlediska sociálního nebo zdravotního ocitli ve zvlášť obtížné životní …
224 372 196

Siemens Fond pomoci

 – Naplánovat trasu
Pomáháme slabším a potřebným, kteří se ne vlastní vinou dostali do obtížné situace a nemohou si pomoci sami. Podporujeme instituce, které pomáhají dětem a lidem se zdravotním postižením či sociálními …
800 909 090


Nadace Hudební fakulty

 – Naplánovat trasu
Nadace zajišťuje podporu uměleckých a vzdělávacích aktivit členů akademické obce Hudební fakulty a aktivit, které s touto činností souvisí. Jedná se o podporu k zajištění konkrétních uměleckých a pedagogických projektů, ke krytí výdajů spojených s účastí studentů v …
234 244 111