Firmy

Oblastní charita Rumburk

 – Naplánovat trasu
Provoz charitativní, humanitární a církevní organizace pro pomoc lidem v nouzi. Poskytování poradenství, podpora v rozvoji a samostatnosti, asistence. Nabídka volnočasových programů pro děti a mládež, terénního programu Streetwork (nízkoprahová služba sociální prevence), ošacení sociálně …
412 384 744

Diakonie ČCE - Středisko sociální pomoci v Mostě

 – Naplánovat trasu
Nabízíme služby občanské poradny a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Provozujeme dobrovolnické centrum. Podporujeme děti, znevýhodněné dospělé a seniory v našich spolupracujících přijímajících organizacích. Poskytujeme pomoc a vedení rodičovských, sociálních kompetencí a …
417 638 954


Nadace ČEZ

 – Naplánovat trasu
Nadace byla zřízena za účelem dosahování obecně prospěšných cílů, zejména v oblasti rozvoje duchovních hodnot, vědy, vzdělání, sportu, ochrany lidského zdraví, lidských práv nebo jiných humanitárních hodnot či ochrany kulturních památek a životního …
411 122 124

DPC Osek

 – Naplánovat trasu
Provozujeme Dům na půli cesty pro mladé dospívající dívky a chlapce do 26 let odcházející z dětských domovů. Poskytujeme ubytování na přechodnou dobu s kapacitou 4 lůžka. K dispozici je sociální zařízení či kuchyňka. Nabízíme sociální …
417 530 813

Nadace Student

 – Naplánovat trasu
Poskytování finanční výpomoci nadaným studentům pro materiální zabezpečení jejich …

Nadační fond Karla Blažeje Kopřivy Cítoliby

 – Naplánovat trasu
Vedeme nadační …
415 691 134

Cyrilometodějský nadační fond

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se rozvojem duchovních a vzdělávacích hodnot. Poskytujeme charitativní a sociální služby. Zajišťujeme ochranu kulturních památek i lidských …
721 474 616

Rada seniorů České republiky o.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme telefonickou krizovou pomoc, odborné sociální občansko-právní a expertní bytové poradenství pro …
603 230 694

Jatečfond, nadační fond

 – Naplánovat trasu
Posláním námi provozovaného nadačního fondu je finanční a materiální podpora aktivit gymnázia. Naším cílem je rozvoj duchovních hodnot, vzdělání, tělovýchovy a sportu, ochrana životního prostředí, kulturních památek a tradic a ochrana lidských práv, zejména práv …
603 576 671

Nadace Tlapka

Provoz útulku pro opuštěná zvířata. Soustřeďování finančních prostředků za účelem zajištění ochrany a péče o opuštěná, týraná či nalezená zvířata. Spolupráce s územními orgány státní správy ČR. Zajišťování osvětové činnosti, propagace a osvěty účelu nadace mezi občany s cílem ochrany …


Nadace Terezín

 – Naplánovat trasu
Pořádání koncertů, výstav a konferencí v tuzemsku nebo v …
416 782 499

Nadační fond Matěje Proška

 – Naplánovat trasu
Provoz nadačního fondu zaměřeného na pomoc hendikepovaným osobám, dětem a talentovaným mladým …
477 071 107