Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Azylový dům Osek

 – Naplánovat trasu
Nabídka azylového ubytování ve dvoulůžkových až čtyřlůžkových pokojích pro muže a ženy v obtížné životní situaci. Celková kapacita je 27 lůžek. K dispozici je společenská místnost, dílnička a sociální zařízení či kuchyně na …
417 822 161

Nadace Tlapka

 – Naplánovat trasu
Soustřeďování finančních prostředků za účelem zajištění ochrany a péče o opuštěná, týraná či nalezená zvířata. Spolupráce s územními orgány státní správy ČR. Zajišťování osvětové činnosti, propagace a osvěty účelu nadace mezi občany s cílem ochrany …
606 865 055

Nadace ČEZ

 – Naplánovat trasu
Nadace byla zřízena za účelem dosahování obecně prospěšných cílů, zejména v oblasti rozvoje duchovních hodnot, vědy, vzdělání, sportu, ochrany lidského zdraví, lidských práv nebo jiných humanitárních hodnot či ochrany kulturních památek a životního …
411 122 124

Andělské děti

 – Naplánovat trasu
Sdružení si klade za cíl podpořit psychický stav rodin i jednotlivců, kteří přišli o dítě následkem těžké choroby či tragické …
737 947 157

Nadační fond Karla Blažeje Kopřivy Cítoliby

 – Naplánovat trasu
Vedeme nadační …
415 691 134

Oblastní charita Rumburk

 – Naplánovat trasu
Poskytování poradenství spoluobčanům, kteří se ocitli v obtížné životní situaci. Podpora v rozvoji a samostatnosti prostřednictvím emoční podpory, informací, rad, aktivní pomoci a asistence. Snažíme se vytvářet bezplatné, nezávislé a důvěrné místo nestranné …
412 384 745

Nadace Student

 – Naplánovat trasu
Poskytování finanční výpomoci nadaným studentům pro materiální zabezpečení jejich …


Jatečfond, nadační fond

 – Naplánovat trasu
Posláním námi provozovaného nadačního fondu je finanční a materiální podpora aktivit gymnázia. Naším cílem je rozvoj duchovních hodnot, vzdělání, tělovýchovy a sportu, ochrana životního prostředí, kulturních památek a tradic a ochrana lidských práv, zejména práv …
603 576 671

Sdružení přátel Kostela svatého Martina ve Vidhosticích

 – Naplánovat trasu
Záchrana a obnova kostela svatého Martina ve …
723 791 604

Nadace Terezín

 – Naplánovat trasu
Pořádání koncertů, výstav a konferencí v tuzemsku nebo v …
416 782 499


Nadační fond Matěje Proška

 – Naplánovat trasu
Provoz nadačního fondu zaměřeného na pomoc hendikepovaným osobám, dětem a talentovaným mladým …
477 071 107