Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Ubytovna Venedik

 – Naplánovat trasu
Nabídka ubytování osobám, které se ocitly v nepříznivé životní situaci. K dispozici jsou pokoje se společnou kuchyní a sociálním …
581 773 783

Armáda spásy v České republice, z. s.

 – Naplánovat trasu
Provoz azylového domu, noclehárny a nízkoprahového denního centra. Nabízíme ubytování a pomoc lidem bez přístřeší při řešení jejich nepříznivé situace a pomáháme jim začlenit se zpět do společnosti. Možnost celodenní …
583 224 634

ADDAR Azylový dům pro osamělé rodiče s dětmi

 – Naplánovat trasu
Provozujeme azylový dům pro osamělé rodiče s dětmi, kteří se nacházejí ve složité životní a sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Zabezpečujeme ubytovací, ambulantní a terénní služby i sociálně poradenskou …
774 725 702

Boétheia - společenství křesťanské pomoci

 – Naplánovat trasu
Provoz azylového domu pro matky s dětmi a noclehárny včetně poradny pro ženy a …
584 412 669

Sociální služby Šternberk - Azylový dům

 – Naplánovat trasu
Provoz azylového domu pro matky či otce v tísni. Poskytujeme ubytování a stravu. Pomáháme při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Zprostředkováváme kontakt se společenským …
(1)
585 002 582

Fond ohrožených dětí - Klokánek

 – Naplánovat trasu
Provoz zařízení pro týrané děti. Poskytování rodinné péče a odborných sociálních i terapeutických služeb s cílem trvale vyřešit smutný osud dítěte. Děti jsou přijímány na základě žádosti rodičů, soudního rozhodnutí, žádosti orgánu sociálně-právní ochrany dětí i samotného …
585 002 630

Centrum sociálních služeb Uničov

 – Naplánovat trasu
Poskytování pomoci občanům při zvládání jejich obtížných životních situací, které souvisí se ztrátou bydlení. Snažíme se podporovat klienty k optimálnímu řešení své sociální situace a začlenění se do …
585 054 446

Charita Kojetín

 – Naplánovat trasu
Nabídka pomoci a azylového ubytování matkám s dětmi, které se ocitly v obtížné životní situaci. Zvýšit povědomí uživatelek o možnostech řešení jejich situace. Usnadnit a zprostředkovat přístup k pomoci dalších odborníků. Zajistit bezpečí a zázemí po dobu, kterou potřebují ke zvládnutí …
581 761 152

Dům na půl cesty

 – Naplánovat trasu
Umožňujeme mladým lidem bez vlastního zázemí bydlet v prostředí, kde mohou s naší pomocí získat a rozvíjet dovednosti, potřebné pro samostatný život, a díky tomu zlepšit svoji životní situaci. Nabízíme místo až pro 9 …
584 440 317

PONTIS Šumperk o.p.s.

Poskytujeme služby azylového domu pro osamělé rodiče s dětmi, který poskytuje pomoc v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou …

Slezská diakonie - Bethel

 – Naplánovat trasu
Nabídka azylového ubytování mužům, kteří se ocitli bez přístřeší. Poskytujeme kontakty na další ubytovací zařízení a další sociální služby. Pomáháme při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování …
554 719 052

Slezská diakonie - Timotei

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme ubytování pro mladé lidi, kteří opouštějí ústavní zařízení pro děti a mládež, nebo ukončili výkon trestu. Snažíme se je motivovat k získání a udržení zaměstnání. Učíme je samostatně vést domácnost. Poskytujeme poradenství a podporu při studiu, hledání bydlení a …
595 176 770

Slezská diakonie - Bethel

 – Naplánovat trasu
Nabídka azylového ubytování mužům, kteří se ocitli bez přístřeší. Poskytujeme kontakty na další ubytovací zařízení a další sociální služby. Pomáháme při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování …
554 719 052

Slezská diakonie - Chana

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme přechodné ubytování a poradenství ženám s dětmi a také ženám samotným. Klienty podporujeme při řešení jejich nepříznivé životní situace a při hledání nového bydlení. Pořádáme společné výlety a víkendové …
595 178 794