Firmy

Podpůrný spolek haléřový dělníků Škoda Plzeň

 – Naplánovat trasu
Nabídka pomoci při finančních problémech a sociálních …
377 423 639

Rada seniorů České republiky o.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme základní právní poradenství, počítačové kurzy a možnost seberealizace ve volnočasových společenských …
377 421 619

Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni

 – Naplánovat trasu
Nabízíme azylové bydlení pro 6 matek s dětmi v nouzi. Poskytujeme stravování, pomoc při uplatňování práv, obstarávání osobních záležitostí a oprávněných …
376 323 210

Point 14 - Středisko následné péče

 – Naplánovat trasu
Provoz zařízení pro muže ve věku od 18 do 40 let, kteří ukončili léčbu v terapeutické komunitě pro drogově závislé nebo v zařízení podobného typu. Poskytování individuálních a skupinových terapií, sociálního a rodinného poradenství, pracovních terapií. Podpora volnočasových …
377 442 669


Ing. Aleš Andr

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme pomoc v běžných a tíživých oblastech …
602 160 771

Byt sv. Lukáše

 – Naplánovat trasu
Nabízíme ubytování v noclehárně pro muže bez domova s kapacitou pro 6 osob. Poskytujeme možnost přenocování, sociálního poradenství, celkové hygieny, výměny ložního prádla a podmínky pro samostatnou přípravu jídla. Zaměřujeme se na sociální, psychickou a duchovní …
371 726 129

NADĚJE

 – Naplánovat trasu
Provoz azylového domu pro ženy v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Nabídka ubytování ve dvou až čtyřlůžkových pokojích. Umožňujeme přípravu teplé stravy, praní prádla a křesťanskou duchovní službu. Zajištění potravinové pomoci, ošacení a sociálního …
377 456 912

Bílý kruh bezpečí, z.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytování odborné a diskrétní pomoci obětem a svědkům trestných činů včetně morální a emocionální podpory. Zaměřujeme se na psychologické a sociální poradenství a další. Zajišťujeme morální a emocionální podporu, setkání s psychologem a …
734 157 200

Sdružení pěstounských rodin

 – Naplánovat trasu
Nabídka sociálního a psychologického …
733 534 466

Městský ústav sociálních služeb Klatovy - sociální ubytovna

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme ubytování pro osoby s nízkými příjmy a osoby ohrožené chudobou či sociálním vyloučením, a to s ohledem na nedostatečné celkové majetkové a sociální …
376 311 580

Diecézní Charita Plzeň

 – Naplánovat trasu
Nabízíme azylové ubytování pro matky s dětmi v tíživé životní situaci. Poskytujeme sociálně právní poradenství, pomoc při výchově a péči o děti. Pomáháme dbát na docházku a přípravu dětí do …
379 776 388

Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni

 – Naplánovat trasu
Nabízíme azylové bydlení pro matky s dětmi v nouzi. Poskytujeme pomoc při zajištění stravy, při uplatňován práv a oprávněných zájmů a další. Zabýváme se také základním sociálním …
377 423 159

Fond ohrožených dětí - Klokánek

 – Naplánovat trasu
Provoz zařízení pro týrané děti. Poskytování rodinné péče a odborných sociálních i terapeutických služeb s cílem trvale vyřešit smutný osud dítěte. Děti jsou přijímány na základě žádosti rodičů, soudního rozhodnutí, žádosti orgánu sociálně-právní ochrany dětí i samotného …
378 606 855