Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

"D" občanské sdružení

 – Naplánovat trasu
Provoz občanské poradny, poradny pro oběti trestných činů a mediačního centra. Snažíme se rozvíjet psychosociální služby v regionu a vzdělávat veřejnost v krizové pomoci. Zajišťujeme studentům praxi v podobě dobrovolníků na pozicích asistentů a poradců. Nabízíme vzdělávací programy a …
(1)
485 152 140

Svaz dobrovolných hasičů v Žandově u České Lípy

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme ochranu životů, zdraví a majetku obyvatel při požárech a poskytujeme účinnou pomoc při mimořádných událostech. Provádíme likvidace požárů a technických havárií. Zabýváme se také pořádáním kulturních akcí a prací s …
724 180 841

Regionální dobrovolnické centrum Ještěd, o.s.

 – Naplánovat trasu
Zprostředkování dobrovolníků na práci v …
485 172 386

LOS - Liberecká občanská společnost o.s.

 – Naplánovat trasu
Provoz neziskové organizace s cílem osobnostního a sociálního rozvoje na regionální i mezinárodní úrovni. Nabízíme účast na mezinárodních projektech a školení. Pořádáme workshopy formou skupinové práce, brainstormingu, diskuze, práce s podklady a uměleckých …
604 809 590

Petra Kutinová

 – Naplánovat trasu
Plníme sny handicapovaným lidem a pomáháme jim začlenit se do normálního …
731 519 006

Potravinová banka Liberec o. s.

 – Naplánovat trasu
Shromažďování přebytečných potravin, jejich skladování a přidělování organizacím poskytujícím pomoc lidem v nouzi. Zásobování místních neziskových organizací a sociálních institucí masnými výrobky, trvanlivými, mraženými a chlazenými potravinami. Nabídka vzdělávacích programů dané …


Respondeo, o. s.

 – Naplánovat trasu
Poskytování poradenství v oblasti občanského života, lidských práv a sociálně-právní pomoci obětem trestných činů. Pořádáme semináře pro firmy, školy a další organizace, které se týkají základů finanční gramotnosti, oblasti exekucí a insolvenčního zákona, problematiky domácího násilí a …

NA KŘIŽOVATCE, z.s.

 – Naplánovat trasu
Nabídka pomoci a poradenství lidem v nouzi a v obtížně řešitelné životní …
723 567 202

Občanské poradenské středisko, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytování informačních, poradenských a publikačních služeb ke zlepšení činnosti neziskových organizací. Zajišťujeme organizaci dobrovolníků pro fakultní nemocnici a domov důchodců v Hradci Králové. Pořádáme kurzy, semináře pro sociální pracovníky, pracovníky neziskových organizací a pro …
736 472 676

Občanské sdružení Na Dvoře

 – Naplánovat trasu
Podpora dobrovolnických, mládežnických a ekologických organizací regionu, společenského vyžití a …
777 668 571

SH ČMS - sbor dobrovolných hasičů v Jelenicích u Mělníku

 – Naplánovat trasu
Provoz sboru dobrovolných …
723 246 874

Respondeo, o. s.

 – Naplánovat trasu
Poskytování poradenství v oblasti občanského života, lidských práv a sociální a pracovněprávní oblasti. Pořádáme semináře pro firmy, školy a další organizace, které se týkají základů finanční gramotnosti, oblasti exekucí a insolvenčního zákona, problematiky domácího násilí a …
325 511 148

SDH a MH Pátek

 – Naplánovat trasu
Provozujeme sbor dobrovolných hasičů a kroužek mladých hasičů. Provádíme ochranu životů, zdraví a majetku obyvatel nejen při požárech. Zájemce o kroužek mladých hasičů školíme v oblasti teorie a poté je přezkušujeme na odznaky odbornosti různých úrovní. Organizujeme kulturní i společenské …