Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

VČAS z.s.

 – Naplánovat trasu
Cílem sdružení je organizace volného času pro všechny věkové kategorie. Pořádání volnočasových aktivit pro děti, mládež a dospělé, tvorba a činnost v oblasti informačních aktivit. Výchovná, vzdělávací a metodická …
777 001 266

Kulturní Šum

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se prací s dětmi, mládeží, veřejností, pořádáním volnočasových aktivit, víkendových pobytů a táborů. Zajišťujeme provoz keramické i výtvarné dílny, skupiny historického šermu či klubu …
603 740 717

ACET ČR o.s.

 – Naplánovat trasu
Nabídka vzdělávacích projektů, programů pro mládež a spolupráce s národními a mezinárodními úřady na zlepšení politiky snižování šíření HIV. Spolupracujeme s dalšími organizacemi, které se zabývají problematikou AIDS. Jsme členem ACET International Alliance, která pracuje v 23 …
605 785 746

Svaz tělesně postižených v České republice,o.s.,místní organizace č.2 Jablonec nad Nisou

 – Naplánovat trasu
Organizace sdružuje osoby se zdravotním postižením, zejména tělesným. Hájí potřeby a zájmy OZP a seniorů. Nabízíme odborné sociální poradenství. Zajišťujeme plavání, cvičení a rehabilitační pobyty pro zdravotně postižené. Prodáváme …
483 316 016

Česká společnost pomoci dětem Tilia

 – Naplánovat trasu
Pomáháme sociálně a výchovně znevýhodněným dětem. Organizujeme společenské, kulturní a osvětové akce. Pořádáme letní dětské integrované …
606 100 867


Terapeutická komunita ADVAITA

 – Naplánovat trasu
Terapeutická komunita pro závislé na užívání návykových látek, především nelegálních (pervitin, …
(1)

LORM - Společnost pro hluchoslepé z.s.

 – Naplánovat trasu
Jsme občanským sdružením poskytující služby a komplexní systematickou péči hluchoslepým osobám po celé …
774 760 327

Potravinová banka Liberec o. s.

 – Naplánovat trasu
Shromažďování přebytečných potravin, jejich skladování a přidělování organizacím poskytujícím pomoc lidem v nouzi. Zásobování místních neziskových organizací a sociálních institucí masnými výrobky, trvanlivými, mraženými a chlazenými potravinami. Nabídka vzdělávacích programů dané …

Mateřské centrum Rodinka

 – Naplánovat trasu
Provozujeme centrum pro setkávání rodičů a jejich ratolestí v předškolním věku. Nabízíme vzdělávací, sportovní či tvůrčí kurzy pro děti i rodiče. Pořádáme hry v divadélku Louskáček či organizujeme cvičení pro maminky se zajištěním hlídání …
732 560 420

Roska Liberec

 – Naplánovat trasu
Nabídka pomoci lidem s roztroušenou mozkomíšní sklerózou formou zdravotní rehabilitace a sociálního poradenství. Zajištění setkávání členů a rekondičních pobytů. Disponujeme společenským klubem a cvičební místností. Pořádáme semináře s odbornými …
606 888 780

MAS "Přiďte pobejt!" z. s.

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme podporu místních aktivit a …
734 548 207

CEPROS - centrum pro podporu rozvoje společnosti, o.s.

 – Naplánovat trasu
Provoz centra pro podporu rozvoje …
739 662 647

Pochodeň, občanské sdružení pro pomoc zdravotně postiženým

 – Naplánovat trasu
Poskytování podpory mentálně postiženým s kombinovanými vadami. Provoz chráněné úklidové skupiny a chráněné rehabilitační …
739 081 830