Firmy

Kulturní Šum

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se prací s dětmi, mládeží, veřejností, pořádáním volnočasových aktivit, víkendových pobytů a táborů. Zajišťujeme provoz keramické i výtvarné dílny, skupiny historického šermu či klubu …
603 740 717

Občanské sdružení Ratab

 – Naplánovat trasu
Pořádáme letní tábory, víkendové akce či odpolední …
608 937 702

Česká společnost pomoci dětem Tilia

 – Naplánovat trasu
Pomáháme sociálně a výchovně znevýhodněným dětem. Organizujeme společenské, kulturní a osvětové akce. Pořádáme letní dětské integrované …
606 100 867

Komunitní práce Liberec, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Nabídka práce lidem, kteří mají problém s nalezením …
485 244 990

o.s. Média 007

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se průběžným monitoringem veřejnoprávní mediální scény a analýzy nevyvážených či diskriminujících mediálních …
605 232 476

Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republliky, Krajská organizace Libereckého kraje, o.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme pomoc a konzultace osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Organizujeme osvětové, informační a vzdělávací akce a kampaně spojené s využíváním technických opatření pro tělesně postižené. Podporujeme společenské, pracovní a kulturní uplatnění znevýhodněných …
482 750 345

Oblastní charita Most

 – Naplánovat trasu
Provozujeme nízkoprahové zařízení pro mládež ve věku od 15 do 26 let. Poskytujeme bezpečné zázemí pro smysluplné trávení volného času. Pomoc a podpora v nesnadných životních situacích. Nabízíme sociální poradenství v krizi. Pořádáme preventivní programy, výchovné, vzdělávací či aktivizační …
775 713 801

MAS "Přiďte pobejt!" z. s.

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme podporu místních aktivit a …
734 548 207

Suchopýr, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Zajišťování ekologické výchovy mládeže a obnovy lesa na území Chráněné krajinné oblasti Jizerských …
778 535 967

Informační centrum pro mládež Lomnice nad Popelkou

 – Naplánovat trasu
Provoz informačního centra pro mládež a regionální střediska profesní diagnostiky. Vedení koordinačního střediska programu …
481 673 101

Rada dětí a mládeže Libereckého kraje, občanské sdružení

 – Naplánovat trasu
Sdružování organizací pracujících s dětmi a mládeží. Provoz informačního centra pro mládež. Nabídka prostoru pro individuální spolupráci s neformálními jednotlivci či …
608 131 270


Svaz tělesně postižených v České republice,o.s.,místní organizace č.2 Jablonec nad Nisou

 – Naplánovat trasu
Organizace sdružuje osoby se zdravotním postižením, zejména tělesným. Hájí potřeby a zájmy OZP a seniorů. Nabízíme odborné sociální poradenství. Zajišťujeme plavání, cvičení a rehabilitační pobyty pro zdravotně postižené. Prodáváme …
483 316 016

"D" občanské sdružení

 – Naplánovat trasu
Provoz občanské poradny, poradny pro oběti trestných činů a mediačního centra. Snažíme se rozvíjet psychosociální služby v regionu a vzdělávat veřejnost v krizové pomoci. Zajišťujeme studentům praxi v podobě dobrovolníků na pozicích asistentů a poradců. Nabízíme vzdělávací programy a …
775 077 618