Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Sbor dobrovolných hasičů Náměšť na Hané

 – Naplánovat trasu
Vytváření podmínek k účinné ochraně života a zdraví občanů a majetku před požáry a při poskytování pomoci při živelních pohromách a událostech. Používáme vlastní vozy, vzduchové dýchací přístroje, čerpadla, motorové pily a …
603 814 521

Křižovatka Olomouc, z. s.

 – Naplánovat trasu
Provoz neziskové organizace, která má za cíl propojovat křesťanské hodnoty s každodenním …
607 985 823

CIPOS - Centrum informací pro občanskou společnost

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme informační servis nevládním neziskovým organizacím. Dále podporujeme integraci ČR do EU a rozvoj občanské společnosti. Nabízíme konzultační služby, organizujeme kulturní i vzdělávací …
582 338 258

LUKA

 – Naplánovat trasu
Provozujeme integrační centrum. Nabízíme pobyty pro postižené, zdravé děti, dospělé i …
777 148 673

Občanské sdružení PUMR

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na podporu a rozvoj kvality života, ochranu přírody a zachování krajinného rázu přírody. Naším cílem je také zachování a obnova historických a kulturních památek. Pořádáme sportovní, kulturní a společenské akce. Zajišťujeme propagaci regionu a podporu cestovního …

Sbor dobrovolných hasičů Jamné nad Orlicí

 – Naplánovat trasu
Ochrana životů, zdraví a majetku obyvatel při požárech a poskytování účinné pomoci při mimořádných …

Sbor dobrovolných hasičů Rybník

 – Naplánovat trasu
Sdružování dobrovolných hasičů. Pořádání soutěží v požárním útoku i zábavných akcí pro …
776 271 836

Budoucnost pro Vendolí

 – Naplánovat trasu
Provozujeme občanské sdružení hájící zájmy občanů i ochranu přírody v …
777 132 660

Dobrovolnické centrum Elim

 – Naplánovat trasu
Provozujeme dobrovolnické centrum. Dobrovolnická činnost se koná v domovech seniorů, nemocnicích, základních školách, diagnostických ústavech a dalších. Přispíváme k prevenci …
775 706 558

Sbor dobrovolných hasičů Černovír

 – Naplánovat trasu
Vytváříme podmínky k účinné ochraně života a zdraví občanů a majetku před požáry a při poskytování pomoci při živelních pohromách a událostech. Věnujeme se práci s dětmi a pořádání kulturních …
723 198 802

Cesta pro rodinu, z.ú.

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na posílení hodnoty rodiny, aktivní seberealizaci dětí a dospělých. Pomáháme hledat řešení v těžkých životních situacích. Poskytujeme dvě pobytové sociální služby, azylový dům a krizovou …
465 614 555


Oblastní charita Polička - Denní stacionář

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na podporu rozvoje osobnosti lidí s mentálním a kombinovaným postižením. Poskytujeme nácvik a upevňování schopností a dovedností potřebných pro péči o vlastní osobu a domácnost. Zajišťujeme účast na společenských i kulturních akcí. Nabízíme výchovné i aktivizační …
461 722 218

Sbor dobrovolných hasičů Mořkov

 – Naplánovat trasu
Provádíme činnosti v oblasti protipožární ochrany. Poskytujeme informace o požární bezpečnosti. Pořádáme tréninky i soutěže pro mladé hasiče či pro dospělé ženy i …
739 281 055