Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Agentura 4U

 – Naplánovat trasu
Podpora při hledání, vytváření pracovních a podnikatelských příležitosti pro osoby se zdravotním …
773 902 222

Římskokatolická farnost Česká Ves

 – Naplánovat trasu
Provozujeme farnost při římskokatolické církvi. Pořádáme bohoslužby, duchovní setkání, zpovědi. Nabízíme odpoledního setkávání dětí či výuku náboženství. Věříme ve svátosti křtu, biřmování, smíření, manželství, kněžství, pomazání nemocných, pohřbu i ve …
584 413 606

SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o.p.s.

Usilujeme o rovné šance pro romskou menšinu v majoritní společnosti. Poskytujeme sociální služby a jiné doprovodné aktivity v rámci Moravskoslezského a Olomouckého kraje. Realizujeme kulturní, sportovní a multikulturní aktivity. Zajišťujeme dluhové poradenství a poradenství obětem trestných …

Patříme k sobě z.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytování pomoci postiženým osobám, snaha o jejich integraci do společnosti. Pořádání společenských a sportovních akcí pro zdravé i postižené děti. Podpora mentálně a tělesně postižených osob při jejich účasti na vystoupeních, soutěžích a …
603 339 029

Denní centrum Archa

 – Naplánovat trasu
Provoz denního centra pro osoby se zdravotním postižením. Zajišťujeme pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační …
774 279 917

Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, Krajská organizace Olomouckého kraje, o.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme pomoc a konzultace osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Organizujeme osvětové, informační a vzdělávací akce a kampaně spojené s využíváním technických opatření pro tělesně postižené. Podporujeme společenské, pracovní a kulturní uplatnění znevýhodněných …
777 285 712

Charita Konice

 – Naplánovat trasu
Nabízíme péči o potřebné, nemocné a staré spoluobčany. Poskytujeme humanitární pomoc postiženým živelnými katastrofami, hospodářskými krizemi, válečnými konflikty i osobními tragediemi. Organizujeme Tříkrálovou …
582 396 217

Jesenická rozvojová, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Snaha o rozvoj …
739 386 557

ZASTAVME UTRPENÍ - organizace za práva zvířat a etické zacházení s nimi

 – Naplánovat trasu
Provozujeme organizaci, která se zaměřuje na boj za práva zvířat a za etické zacházení s nimi. Našim cílem je vybudovat azyl pro týrané a nechtěné psy. Snažíme se zajistit nestereotypní chování i pohyb pro psy a zamezit oslabení svalstva a ztrátě kondice z nedostatku …
(6)
604 310 280

Římskokatolická farnost Olomouc - Klášterní Hradisko

 – Naplánovat trasu
Provozujeme farnost při římskokatolické církvi. Pořádáme bohoslužby, duchovní setkání, zpovědi. Nabízíme odpoledního setkávání dětí či výuku náboženství. Věříme ve svátosti křtu, biřmování, smíření, manželství, kněžství, pomazání nemocných, pohřbu i ve …
585 315 385

PermaLot, o.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytování podpory pro zpracovávání místních výrobků v rámci mikroregionu. Zprostředkování vzdělávání s důrazem na životní prostředí a jazyk. Snaha o vytváření systémů, které vyrábí více, než kolik …
737 410 259

Centrum pro komunitní práci střední Morava

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na vzdělávání, podporu a posilování nestátních neziskových organizací. Podpora místně udržitelného rozvoje i regionálního rozvoje ČR. Usilujeme o zapojení veřejnosti do plánování a navrhování veřejných prostranství, do přípravy regenerace panelových …
581 210 502

AKADEMIE MADAMI

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme podporu dětí a rodičů v pěstounských rodinách, kurzy rozvoje osobnosti, kreativní výuku pro děti i dospělé dislektiky a disgrafiky, osvětové aktivity, vydavatelskou činnost, veřejné sbírky. Pořádáme festivaly na podporu tvořivosti tělesně …
608 739 908

Virtus o. s. Centrum sebepoznání a tvořivosti

 – Naplánovat trasu
Nabízíme výchovné práce s dětmi a mládeží ze sociálně slabých a neúplných …
584 452 189