Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Asociace průvodců v problematice rizikového chování České republiky

 – Naplánovat trasu
Prosazování dodržování lidských práv zvláště v oblasti služeb se základním zaměřením na sociální služby. Možnost poradenství …
724 335 109

Poradna pro občanství, občanská a lidská práva

 – Naplánovat trasu
Poskytování právního poradenství v oblasti lidských a občanských práv v České republice. Řešíme pracovně-právní vztahy a zaměstnanost, dluhy, bydlení, diskriminaci, sociální dávky i cizinecké …
773 154 568

SOZE

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme právní, sociální a psychologické poradenství žadatelům o azyl. Realizujeme volnočasové a vzdělávací programy. Provozujeme multikulturní klub pro děti. Nabízíme doučování dětí a výuku češtiny pro cizince. Primárně se zaměřujeme na nezaměstnané …
608 915 159

Charita Kojetín

 – Naplánovat trasu
Nabídka programů pro zvýšení společenské a kulturní úrovně romského obyvatelstva v obci a jejím …
581 761 828

LIGA, obecně prospěšná společnost

 – Naplánovat trasu
Provoz sdružení, které nabízí řešení problémů v oblasti lidských práv. Zaměřujeme se na řešení dluhové problematiky, bydlení a zaměstnanosti. Specializujeme se tborbu míst pro dlouhodobě …
554 725 159

Poradna pro občanství, občanská a lidská práva

 – Naplánovat trasu
Poskytování právního poradenství v oblasti lidských a občanských práv v České republice. Řešíme pracovně-právní vztahy a zaměstnanost, dluhy, bydlení, diskriminaci, sociální dávky i cizinecké …
724 701 623

Klub Zeferino

 – Naplánovat trasu
Zajištění programů zaměřených na romskou komunitu. Posláním je nabídnout romským dětem a dětem z rodin v nepříznivé sociální situaci podporu a vedení k získání rozhledu a dovedností pro orientaci ve studijních úkolech i životních …
776 771 441

SOZE

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme právní, sociální a psychologické poradenství žadatelům o azyl. Realizujeme volnočasové a vzdělávací programy. Provozujeme multikulturní klub pro děti. Nabízíme doučování dětí a výuku češtiny pro cizince. Primárně se zaměřujeme na nezaměstnané …
(1)
545 213 643


LLP Vision, s.r.o.

Provozujeme sociální podnik Ligy lidských práv zaměřený na vzdělávání, přípravu odborných metodik, analýz a studií. Naše práce je určená odborníkům z daných oblastí, každému, kdo se našich témat při své profesi nebo osobním životě dotkne, nebo prostě každému, koho naše témata …

Liga lidských práv

 – Naplánovat trasu
Provozujeme nevládní organizaci zaměřenou na ochranu lidských práv. Pomáháme lidem, aby znali svá práva a aktivně je prosazovali. Tato práva garantuje Listina základních práv a svobod a závazné mezinárodní smlouvy. Pořádáme pravidelné akce, letní školy, vydáváme noviny, analýzy a jiné …
545 210 446


In IUSTITIA, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Nabízíme právní služby konkrétním osobám vystaveným násilí z nenávisti a pomoc při jednání s policií. Pomáháme vypracovat trestní oznámení. Zajišťujeme zmocněnce pro trestní řízení. Zabýváme se sledováním legislativní činnosti. Zaměřujeme se na vzdělávání prodemokratických postojů …
773 177 104

Persefona o.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme odborné poradenství obětem domácího násilí, sexuálního zneužívání a …
545 245 996