Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

ARR - Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o.

Nabízíme poradenskou, konzultační a zprostředkovatelskou činnost i marketingové služby. Poskytujeme zpracování žádosti o finanční podporu, studie proveditelnosti, ekonomické studie s vytipováním možných zdrojů financování, finanční (cost-benefit) analýzy a další …

"D" občanské sdružení

 – Naplánovat trasu
Provoz občanské poradny, poradny pro oběti trestných činů a mediačního centra. Snažíme se rozvíjet psychosociální služby v regionu a vzdělávat veřejnost v krizové pomoci. Zajišťujeme studentům praxi v podobě dobrovolníků na pozicích asistentů a poradců. Nabízíme vzdělávací programy a …
(1)
485 152 140

MAS Frýdlantsko, z.s.

 – Naplánovat trasu
Sdružení soukromých i veřejných subjektů, jejichž cílem je trvale udržitelný rozvoj frýdlantského výběžku. Podporujeme prodej výrobků řemeslníků, zemědělců a potravinářů z Jizerských hor na severu …
724 034 314

LOS - Liberecká občanská společnost o.s.

 – Naplánovat trasu
Provoz neziskové organizace s cílem osobnostního a sociálního rozvoje na regionální i mezinárodní úrovni. Nabízíme účast na mezinárodních projektech a školení. Pořádáme workshopy formou skupinové práce, brainstormingu, diskuze, práce s podklady a uměleckých …
604 809 590

CEPROS - centrum pro podporu rozvoje společnosti, o.s.

 – Naplánovat trasu
Provoz centra pro podporu rozvoje …
739 662 647

Obecně prospěšná společnost Máchovo jezero

 – Naplánovat trasu
Zajišťování a koordinace činností vedoucích k udržení čistoty vod. Sdružení se snaží pečovat o Máchovo jezero v kontextu ekonomických tlaků a globálních změn, zajišťovat vyhledávací monitoring nebezpečných látek v jezeře, včetně inventarizace bodových a plošných zdrojů nebezpečných …
777 915 901

Bzovský okrašlovací spolek

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se ochranou přírody, krajiny a historických památek. Organizujeme společenské akce a setkání. Našimi projekty chceme zkvalitnit kulturní a fyzické prostředí naší obce a oslovit tak místní, aby se o své prostředí, ve kterém žijí, více starali. Snažíme se o obnovu tradic či opravu …
725 435 920


NETT

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se podporou neziskového sektoru a občanské …
605 406 355

Podkumburský rozhled

 – Naplánovat trasu
Poskytování prospěšné činnosti v oblasti ochrany památek, přírodních zdrojů a kulturních hodnot na území …
776 280 028


Místní akční skupina Krkonoše, o.s.

Naším hlavním úkolem je podpora rozvoje venkova a podnikatelských aktivit na venkově. Pořádáme semináře, workshopy a nabízíme poradenství v oblasti regionálního rozvoje. Podporujeme venkovský cestovní ruch a agroturistiku. Zajišťujeme certifikaci místních produktů a propagaci …