Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

S & K Třebčín

 – Naplánovat trasu
Provozujeme sdružení zaměřené na činnosti v oblasti sportu a kultury. Spolupracujeme s jinými organizacemi při pořádání společenských, sportovních a kulturních …
603 500 555

Místní akční skupina Údolí Desné, o.s.

 – Naplánovat trasu
Sdružování podnikatelů, spolků, zemědělců a zástupců místních samospráv, kteří se podílí na rozvoji …
773 627 831

Centrum pro komunitní práci

Vzdělávání, podpora a posilování nestátních neziskových organizací. Podpora místně udržitelného rozvoje i regionálního rozvoje ČR. Plánování veřejných prostranství a zpracování analýz v oblasti komunikace, managementu, finančních nástrojů a občanské společnosti. Pořádání vzdělávacích …

Za zdravý Ráječek o.s.

 – Naplánovat trasu
Sdružování oponentní skupiny a ochrana oprávněných zájmů obyvatel města Zábřeh. Přispíváme k ochraně životního prostředí a zdravých životních podmínek. Poskytujeme informační a poradenskou činnost. Propagujeme a prosazujeme principy občanské …
583 413 531


VAK svazku obcí Plumlov Vícov

 – Naplánovat trasu
Organizace pro podporu regionu. Realizujeme vodovody a …
777 786 700

Střední Haná, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Provoz obecně prospěšné společnosti na rozvoj MAS Střední …
725 889 593

Jesenická rozvojová, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Snaha o rozvoj …
739 386 557

Evropské poradenské a informační centrum Olomouc

 – Naplánovat trasu
Působíme v oblasti posílení partnerství mezi podnikatelskými subjekty, nevládními organizacemi, státní správou a …
585 234 174

Občanské sdružení PUMR

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na podporu a rozvoj kvality života, ochranu přírody a zachování krajinného rázu přírody. Naším cílem je také zachování a obnova historických a kulturních památek. Pořádáme sportovní, kulturní a společenské akce. Zajišťujeme propagaci regionu a podporu cestovního …

Naše společná krajina o.s.

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se ochranou přírody a krajiny. Poskytování environmentálního vzdělávání, ekologické výchovy a ekoporadenství. Rozvoj regionu Moravské …
737 167 974


Centrum pro komunitní práci střední Morava

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na vzdělávání, podporu a posilování nestátních neziskových organizací. Podpora místně udržitelného rozvoje i regionálního rozvoje ČR. Usilujeme o zapojení veřejnosti do plánování a navrhování veřejných prostranství, do přípravy regenerace panelových …
581 210 502

Sdružení obcí Rýmařovska

 – Naplánovat trasu
Cílem organizace je zlepšování kvality života a životního prostředí ve venkovských oblastech. Plán rozvoje je koncepčně zaměřen na rozvoj cestovního ruchu, jako dlouhodobě nejvýznamnějšího ekonomického rozvojového sektoru v mikroregionu. Dále podporujeme rozvoj malého a středního …
554 254 308