Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Sdružení Krajina

 – Naplánovat trasu
Občanská nezisková organizace se zabývá péčí o krajinu, ochranou biodiverzity a ekologickou výchovou a …
566 521 259


Pro-Bio Regionální centrum Vysočina

 – Naplánovat trasu
Provoz Svazu ekologických zemědělců. Poskytujeme seznamy ekofarem, producentů a zpracovatelů biopotravin, obchodních organizací a nabízíme produkty ekologického zemědělství. Sdružujeme také poradce, školy, spotřebitele a přátele ekologického …
567 313 667

ALKA Wildlife, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Realizujeme výzkumné projekty v oblasti ekologie a biologie, projekty vedoucí k ochraně volně žijících živočichů, zpracováváme odborné analýzy a studie, vedeme odborné práce studentů středních a vysokých škol v oblasti ekologie živočichů. Pořádáme konferencí, výukové programy a …
606 598 903

Český svaz ochránců přírody - Záchranná stanice a ekocentrum Pasíčka

 – Naplánovat trasu
Provozování záchranné stanice živočichů. Hlavním posláním zařízení je léčba poraněných a oslabených …
(1)
774 739 595

Seiferos cz, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme záchrannou stanici pro dravé ptactvo. Zajišťujeme výukový program pro základní školy a letové ukázky dravců pro …
608 100 442


ZO ČSOP Vlašim

Provoz záchranné stanice pro zraněné a osiřelé živočichy. Poskytování ekoporadenství v oblasti ochrany živočichů, ekovýchovy a celkové osvěty veřejnosti. Jsme členy Národní sítě pro handicapované …

Sdružení pro záchranu velkých koček

 – Naplánovat trasu
Podporování záchranných programů pro ochranu vzácných a ohrožených druhů zvířat, zvláště kočkovitých šelem. Kontrolujeme a pomáháme udržet životní podmínky zvířat chovaných v zajetí, vydáváme informačně-dokumentární publikace, organizujeme odborné semináře a konference, pořádáme besedy a …

Občanské sdružení Stanice terénní ochrany přírody - STOP

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se ochranou a chovem zvířat. Pořádáme …
(3)
775 272 088

Stanice pro handicapované dravce a sovy - Znojmo

 – Naplánovat trasu
Provozování stanice pro handicapované dravce a sovy s možností prohlídky expozice. Posláním je péče o zraněné či nemocné dravce a sovy. Ve stanici jsou umístění i dravci s trvalým postižením, kteří by ve volné přírodě …
608 312 090

Pro-Bio Regionální centrum Litomyšl

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme seznamy ekofarem, producentů a zpracovatelů biopotravin, obchodních organizací a nabízíme produkty ekologického …
774 218 413

Brněnská nadace ochrany zvířat, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Provoz sdružení pro ochranu psů, koní, hospodářských i exotických …
511 130 520

Zachraň kočku z.s.

 – Naplánovat trasu
Provoz spolku na ochranu a poskytování pomoci opuštěným, toulavým, poraněným, týraným a nemocným zvířatům, především kočkám, všestranná péče o ně a následné umísťování do nových …
778 526 869