Firmy

Pionýrská skupina Jitřenka Kaliště

 – Naplánovat trasu
Organizace pořádá společenské akce či tábory pro děti a …
724 091 259

Kamínek

 – Naplánovat trasu
Provoz dětského folklorního souboru. Soubor čítá více jak 40 dětí ve věku 3 - 19 …
776 649 479

Agentura Free Time Jemnice, o.s.

 – Naplánovat trasu
Organizování volnočasových, sportovních a kulturních aktivit pro děti i mládež. Pořádáme karnevaly, divadelní představení, pálení čarodějnic nebo stavění …
737 925 685

Portimo, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Podporujeme rozvoj sociálních služeb v regionu. Nabízíme programy primární prevence a realizaci dobrovolnických programů. Zaměřujeme se na prosazování zájmů klientů, dbát na rozšíření nabídky a zvýšení kvality sociální péče s ohledem na dostupnost a potřeby obyvatel …
566 615 217

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. místní organizace Jemnice

 – Naplánovat trasu
Organizace sdružuje osoby se zdravotním postižením, zejména tělesným. Hájí potřeby a zájmy OZP a seniorů. Nabízíme odborné sociální poradenství. Zajišťujeme plavání, cvičení a rehabilitační pobyty pro zdravotně postižené. Prodáváme …
728 437 321

Kolpingovo dílo České republiky z.s.

 – Naplánovat trasu
Nabízíme služby kontaktního a poradenského centra. Zabýváme se prací jak s uživateli drog, tak i s jejich blízkými. Poskytujeme výměnný program, distribuci zdravotního materiálu a testování …
566 620 098

Studentský klub Katolického gymnázia Halahoj, z.s.

 – Naplánovat trasu
Pořádání akcí pro děti formou sportovních klání, kulturních večerů, jedno i více denních pobytů , zážitkových kurzů a táborů. Nabízíme montáž nízkých i vysokých lanových překážek na soukromé …
604 251 512

Liga vozíčkářů, z. ú.

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se poskytováním odborného poradenství a osobní asistence zdravotně postiženým. Zajišťujeme dopravu imobilních osob a odstraňování architektonických bariér. Poskytujeme pomoc při získání asistenčního psa. Pomáháme uplatňovat schopnosti a dovednosti při hledání a udržení …
606 070 359

Vrátka

 – Naplánovat trasu
Pomáháme zdravotně postiženým lidem k zapojení do společnosti. Zajišťujeme zprostředkování práce, zaměstnáváme a vzděláváme zdravotně tělesně …
777 010 226

Úsvit zařízení Sdružení pro pomoc mentálně postiženým

 – Naplánovat trasu
Zajištění péče o mentálně postižené v chráněném bydlení. Služby poskytujeme lidem s lehkou, středně těžkou či těžkou mentální retardací, s přidruženým zdravotním, smyslovým i tělesným oslabením a s poruchou sociální adaptace na širší …
569 421 520

Spolek LK Dobrá Voda

 – Naplánovat trasu
Provoz organizace pro zlepšení kulturního a společenského života v …
723 212 093

Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, o.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme pomoc a konzultace osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Organizujeme osvětové, informační a vzdělávací akce a kampaně spojené s využíváním technických opatření pro tělesně postižené. Podporujeme společenské, pracovní a kulturní uplatnění znevýhodněných …
737 768 950

Sdružení Krajina

 – Naplánovat trasu
Občanská nezisková organizace se zabývá péčí o krajinu, ochranou biodiverzity a ekologickou výchovou a …
566 521 259