Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Asistence, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme osobní a pracovní asistenci studentům a absolventům Jedličkova ústavu v Praze, pracovní konzultace a bezbariérovou dopravu. Podporujeme jejich …
739 066 382

SYMBIO Access devices s.r.o.

 – Naplánovat trasu
Nabídka jezdectví zdravotně postiženým. Zaměřujeme se také na výcvik vodících a asistenčních psů. Zabýváme se tandemovými vyjížďkami na …
739 094 745

Modrý klíč, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Nezisková nestátní organizace poskytuje sociální služby dětem i dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením. Poskytujeme zázemí pro 115 uživatelů. Dětem je umožněno vzdělávání na úrovni mateřské školy a základní školy speciální. Pro starší je program realizován v pracovních …
241 715 375

Mirabilis, o.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytování podpory asistenčním službám a nabídka vyhledávání a zprostředkování těchto služeb zdravotně postiženým …
737 740 019

SYMBIO, obecně prospěšná společnost

 – Naplánovat trasu
Nabízíme široké spektrum kompenzačních a elektronických pomůcek pro nevidomé a zrakově postižené. Zaměřujeme se i na výcvik vodících a asistenčních psů. Možnost práce na kruhu ve všech chodech a samostatného vedení koně. Pořádáme tandemové vyjížďky na koních po polních cestách a lesích, …
739 094 745


Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. Obvodní organizace Praha 4

 – Naplánovat trasu
Organizace sdružuje osoby se zdravotním postižením, zejména tělesným. Hájí potřeby a zájmy OZP a seniorů. Nabízíme odborné sociální poradenství. Zajišťujeme plavání, cvičení a rehabilitační pobyty pro zdravotně postižené. Prodáváme …
272 917 279

Hornomlýnská, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se sociálními službami pro rodiny s postiženými dětmi. Poskytujeme osobní asistence, odlehčovací služby a podpůrné aktivity. Zajišťujeme vzdělávací a volnočasové aktivity. Pomáháme rozvíjet schopnosti a dovednosti dle individuálních potřeb. Podporujeme sociální …
272 656 751

Centrum služeb Filipovka

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se sociálními službami pro rodiny s postiženými dětmi. Poskytujeme osobní asistence, odlehčovací služby a podpůrné aktivity. Zajišťujeme vzdělávací a volnočasové aktivity. Pomáháme rozvíjet schopnosti a dovednosti dle individuálních potřeb. Podporujeme sociální …
733 553 105

Společnost E, Czech Epilepsy Association

 – Naplánovat trasu
Organizace sdružuje spoluobčany postižené epilepsií, jejich rodiny a přátele. Šíří informace o epilepsii a sociálních službách mezi …
241 722 136

Z.s. TAP

 – Naplánovat trasu
Provozujeme kapelu tělesně postižených studentů a absolventů škol pražského Jedličkova ústavu. Pravidelně vystupujeme na velkých i menších českých festivalech, v zahraničí nebo na firemních večírcích. Vydáváme …
604 117 067

Spolek pro rozvoj a podporu pohybových aktivit tělesně postižených - KRONOS

 – Naplánovat trasu
Provoz spolku pro rozvoj a podporu pohybových aktivit tělesně …
607 804 028

Asistence, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme osobní a pracovní asistenci studentům a absolventům Jedličkova ústavu v Praze, pracovní konzultace a bezbariérovou dopravu. Podporujeme jejich …
739 560 211

Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická – DP Murgašova

 – Naplánovat trasu
Provozování ústavu sociální péče pro mentálně …
270 006 755